(84) 904987753

Ghost Windows 7 Ultimate Sp1 IE9 x86 Lite

28.02.2015

Bản ghost này được làm từ bản cài đặt Windows 7 Ultimate Sp1 IE9 x86 Lite  – Phiên bản rút gọn dành cho máy cấu hình yếu, không tích hợp phần mềm, Driver nguyên bộ cài sau khi bung ghost xong Reset lại máy nó sẽ cài đặt như bạn cài từ đĩa CD.

Các thành phần lược bỏ:

 • Windows Easy Transfer
 • PowerShell
 • Windows Sounds, themes
 • Windows Help
 • Sync Center
 • Accessibility
 • IIS
 • Remote Desktop and Assistance
 • BitLocker
 • asian languages and fonts
 • Some rarely used fonts
 • Speech engine
 • Tablet features

MD5 : 0806f2d36525f82c509bdda786ffffa0

 • Phiên bản:  N/A
 • Ngôn ngữ:  English
 • Kích thước:  748 Mb
 • Ứng dụng:  Ghost Windows rút gọn
 • Lượt bình luận: 0
  avatar