(84) 904987753

Ghost Windows 7 Ultimate Sp1 IE9 x86 Lite

Ghost Windows 7 Ultimate Sp1 IE9 x86 Lite

Bản ghost này được làm từ bản cài đặt Windows 7 Ultimate Sp1 IE9 x86 Lite – Phiên bản rút gọn dành cho máy cấu hình yếu, không tích hợp phần mềm, Driver nguyên bộ cài sau khi bung g [...] Xem thêm