(84) 904987753

iZotope Ozone 5 Advanced

07.09.2018

iZotope Ozone 5 Advanced là 1 plugin mạnh mẽ tích hợp 8 công cụ trong 1 : Maximizer, Equalizer, Multiband Dynamics, Multiband Stereo Imaging, Post Equalizer, Multiband Harmonic Exciter, Reverb, and Dithering. 

Mạnh mẽ

Một trong những công cụ mạnh mẽ nhất trong Ozone là module Dynamics nhiều băng, trong đó kết hợp nén, hạn chế, mở rộng và gating.

Nhiều sắc thái

Multiband Ozone của Harmonic Exciter là nhiều sắc thái hơn bao giờ hết, với những cải tiến mới cho chức năng quay số trong số hoàn hảo của bite hoặc warmth để thêm vào tổng thể của bạn.

Đa tính năng

Ozone cho phép bạn điều chỉnh chiều rộng stereo và hình ảnh cho chủ của bạn một cách chính xác bằng cách sử dụng một mô-đun Imaging Stereo nhiều băng.

  • Phiên bản:  5.0
  • Ngôn ngữ:  English
  • Kích thước:  112 Mb
  • Ứng dụng:  Plugin âm thanh chuyên nghiệp
  • Lượt bình luận: 0
    avatar