(84) 904987753

Notepad+ Pro

27.01.2016

Notepad + Pro là ứng dụng phổ thông để thực hiện ghi chép, vẽ, viết tay và phác thảo ngay trên màn hình thiết bị của bạn. Viết tay hoặc gõ các ghi chép, vẽ bằng màu, viết ghi nhớ, phác thảo các ý tưởng hoặc kế hoạch, duy trì một tạp trí du lịch hoặc lập một danh sách mua sắm - ứng dụng là giấy, bút ngay trên thiết bị của bạn, có sẵn trong tay chính xác khi nào bạn cần. Notepad + là ứng dụng ghi chép trực quan và có khả năng nhất từ trước tới nay

Tính năng chinh :

 • Viết tay hoặc gõ khi thực hiện ghi chép
 • Chọn bút hoặc bút tô sáng để viết, vẽ, và phác thảo
 • Chọn các màu sắc khác nhau cho các ghi chép, xác định độ dày của đường kẻ
 • Gõ ghi chép vào bằng công cụ văn bản (có sẵn phông chữ và màu sắc)
 • Phóng to, kiểm tra và/hoặc vẽ các chi tiết nhỏ hơn. Di chuyển khu vực được phóng to lên, sử dụng hai ngón tay để định vị
 • Tạo và lưu nhiều sổ ghi chép/sách vẽ như bạn cần trong notepad của mình
 • Thêm nhiều trang notepad và dễ dàng di chuyển các trang
 • Chọn từ vô số các mẫu giấy 
 • Tạo mới và sắp xếp nhiều ghi chép trong sổ ghi chép trên thiết bị của bạn
 • Phân loại ghi chép theo tên hoặc ngày 
 • Chia sẻ các ghi chép và sổ ghi chép tốt nhất của bạn: email, in, lưu vào Thư viện hoặc mở bằng các ứng dụng khác
 • Bảo vệ ghi chép bằng mật khẩu: thiết lập mật khẩu cho bất kỳ sổ ghi chép nào của bạn
 • Tận hưởng chức năng ghi chú đầy đủ trên máy tính bảng hoặc điện thoại của bạn
 • Phiên bản:  2.4
 • Ngôn ngữ:  English
 • Kích thước:  20,7 Mb
 • Ứng dụng:  Ghi chép, vẽ, viết tay và phác thảo
 • Lượt bình luận: 0
  avatar