• Page 1 of 1
  • 1
Diễn đàn » Phần mềm - Tư liệu » Thủ thuật - Phần mềm » Thủ thuật máy tính » Tự tạo mật khẩu bảo vệ thư mục mà không dùng đến phần mềm
Tự tạo mật khẩu bảo vệ thư mục mà không dùng đến phần mềm
VietcagoNgày: Th, 20.11.2014, 10:51 AM | Post # 1
Administrators
Bài viết: 260
Danh hiệu: 7
Đang: Offline
Đôi khi bạn có những file tế nhị trong máy tính ko muốn người khác thấy hay đơn giản là tránh người khác vô tình xóa mất, hãy bảo vệ nó bằng cách khóa lại.
Có rất nhiều các phương pháp để người dùng đặt mật khẩu bảo vệ thư mục trên Windows, và phần lớn đều nhờ đến sự giúp sức của các phần mềm. Tuy nhiên, nếu thích bạn vẫn có thể tự đặt mật khẩu cho thư mục mình cần bằng tay không mà không cần đến sự trợ giúp của phần mềm.
Hãy làm theo các bước sau :
- Mở Notepad và copy đoạn mã sau dán vào và lưu lại với tên Locker.bat
Code
@ECHO OFF
title Folder Locker
if EXIST "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" goto UNLOCK
if NOT EXIST Locker goto MDLOCKER
:CONFIRM
echo Are you sure u want to Lock the folder(Y/N)
set/p "cho=>"
if %cho%==Y goto LOCK
if %cho%==y goto LOCK
if %cho%==n goto END
if %cho%==N goto END
echo Invalid choice.
goto CONFIRM
:LOCK
ren Locker "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
attrib +h +s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
echo Folder locked
goto End
:UNLOCK
echo Enter password to Unlock folder
set/p "pass=>"
if NOT %pass%== điền mật khẩu của bạn ở đây  goto FAIL
attrib -h -s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
ren "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" Locker
echo Folder Unlocked successfully
goto End
:FAIL
echo Invalid password
goto end
:MDLOCKER
md Locker
echo Locker created successfully
goto End
:End
* Trong đó đoạn chữ đỏ là mật khẩu do bạn đặt.- Sau khi tạo xong file locker.bat, di chuyển nó tới  vị trí muốn đặt thư mục khóa nhấp đúp chuột vào file locker.bat lúc này 1 thư mục có tên Locker sẽ được tạo ra, bạn chuyển tất cả tập tin muốn bảo vệ vào thư mục này ,sau đó nhấp đúp chuột lên file locker.bat lần nữa 1 cửa sổ  xuất hiện hỏi bạn có muốn khóa thư mục này không? Bạn nhấn Y rồi Enter để khóa.Ngay lập tức thư mục Locker sẽ được ẩn đi, khi bạn muốn hiện lại thư mục thì nhấp đúp vào file locker.bat rồi nhập mật khẩu -> Enter , thư mục Locker sẽ xuất hiện.
Nếu muốn đổi mật khẩu bạn chuột phải lên file locker.bat -> chọn Edit để tiến hành thay đổi mật khẩu .

Khá đơn giản phải không? Hi vọng mẹo nhỏ này sẽ có ích cho bạn.


CỦA TA LÀ CỦA TA, CỦA NGƯỜI KHÁC PHẢI BIẾN THÀNH CỦA TA
 
Diễn đàn » Phần mềm - Tư liệu » Thủ thuật - Phần mềm » Thủ thuật máy tính » Tự tạo mật khẩu bảo vệ thư mục mà không dùng đến phần mềm
  • Page 1 of 1
  • 1
Search: