• Page 3 of 3
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
Diễn đàn » Phần mềm - Tư liệu » IPTV streaming » TV online stream » World TV Channel Streaming (Topic chia sẻ nguồn TV online)
World TV Channel Streaming
SquareEyesNgày: We, 18.02.2015, 7:06 AM | Post # 31
Thành viên
Bài viết: 1
Danh hiệu: 0
Đang: Offline
Xin Admin Vietcago cho thêm links của Sky UK nếu có chất lượng HD thì càng tốt, cảm ơn Vietcago trước nha và cũng cảm ơn thật nhiều.
 
VietcagoNgày: We, 18.02.2015, 7:39 AM | Post # 32
Administrators
Bài viết: 260
Danh hiệu: 7
Đang: Offline
Sky Sports and BT Sport

Code
#EXTINF:0, Sky Sports 1
http://198.27.94.105/hls/skysports1.m3u8
#EXTINF:0, Sky Sports 2
http://198.27.94.105/hls/skysports2.m3u8
#EXTINF:0, Sky Sports 3
http://198.27.94.105/hls/skysports3.m3u8
#EXTINF:0, Sky Sports 4
http://198.27.94.105/hls/skysports4.m3u8
#EXTINF:0, BT SPORT 1
http://198.27.94.105/hls/bt1.m3u8
#EXTINF:0, BT SPORT 2
http://198.27.94.105/hls/bt2.m3u8


CỦA TA LÀ CỦA TA, CỦA NGƯỜI KHÁC PHẢI BIẾN THÀNH CỦA TA
 
VietcagoNgày: We, 18.02.2015, 7:58 AM | Post # 33
Administrators
Bài viết: 260
Danh hiệu: 7
Đang: Offline
UK list

Code
Cartoon network
http://37.48.118.32/live/cn.stream/playlist.m3u8
Discovery
http://37.48.118.32/live/discovery.stream/playlist.m3u8
Discovery science
http://37.48.118.32/live/discoverys.stream/playlist.m3u8
Natgeo wild
http://37.48.118.32/live/natgeow.stream/playlist.m3u8
Sky living
http://37.48.118.32/live/living.stream/playlist.m3u8
Dmax
http://37.48.118.32/live/dmax.stream/playlist.m3u8
Quest
http://37.48.118.32/live/quest.stream/playlist.m3u8
Comedy central
http://37.48.118.32/live/cc.stream/playlist.m3u8
Sky 1
http://37.48.118.32/live/sky1.stream/playlist.m3u8
Sky 2
http://37.48.118.32/live/sky2.stream/playlist.m3u8
Bt sports 1
http://37.48.118.32/live/bt1.stream/playlist.m3u8
Bt sports 2
http://37.48.118.32/live/bt2.stream/playlist.m3u8
Sky sports 1
http://37.48.118.32/live/skysports1.stream/playlist.m3u8
Sky sports 2
http://37.48.118.32/live/skysports2.stream/playlist.m3u8
Sky sports 3
http://37.48.118.32/live/skysports3.stream/playlist.m3u8
Sky sports 4
http://37.48.118.32/live/skysports4.stream/playlist.m3u8
Sky sports 5
http://37.48.118.32/live/skysports5.stream/playlist.m3u8
Sky sports f1
http://37.48.118.32/live/skysportsf1.stream/playlist.m3u8
Sky sports news
http://37.48.118.32/live/skysportsnews.stream/playlist.m3u8
Sky news
http://37.48.118.32/live/skynews.stream/playlist.m3u8
Cnn
http://37.48.118.32/live/cnn.stream/playlist.m3u8
BBC news
http://37.48.118.32/live/bbcnews.stream/playlist.m3u8
Sky atlantic
http://37.48.118.32/live/skyatlantic.stream/playlist.m3u8
Nickelodeon
http://37.48.118.32/live/nick.stream/playlist.m3u8
Sky boxnation
http://37.48.118.32/live/boxnation.stream/playlist.m3u8
Disney channel
http://37.48.118.32/live/disney.stream/playlist.m3u8
BBC1
http://37.48.118.32/live/bbc1.stream/playlist.m3u8
BBC2
http://37.48.118.32/live/bbc2.stream/playlist.m3u8
BBC3
http://37.48.118.32/live/bbc3.stream/playlist.m3u8
BBC4
http://37.48.118.32/live/bbc4.stream/playlist.m3u8
ITV1
http://37.48.118.32/live/itv1.stream/playlist.m3u8
ITV2
http://37.48.118.32/live/itv2.stream/playlist.m3u8
ITV3
http://37.48.118.32/live/itv3.stream/playlist.m3u8
ITV4
http://37.48.118.32/live/itv4.stream/playlist.m3u8
Animal planet
http://37.48.118.32/live/animal.stream/playlist.m3u8
Film 4
http://37.48.118.32/live/film4.stream/playlist.m3u8
5 usa
http://37.48.118.32/live/5usa.stream/playlist.m3u8
Sky arts 1 & 2
http://37.48.118.32/live/skyarts1.stream/playlist.m3u8
http://37.48.118.32/live/skyarts2.stream/playlist.m3u8
Sky movies action
http://37.48.118.32/live/maction.stream/playlist.m3u8
Sky movie premiere
http://37.48.118.32/live/mpremiere.stream/playlist.m3u8
Sky comedy
http://37.48.118.32/live/mcomedy.stream/playlist.m3u8
Sky scifi
http://37.48.118.32/live/mscifi.stream/playlist.m3u8
British eurosports 1
http://37.48.118.32/live/eurosport1.stream/playlist.m3u8
British eurosport 2
http://37.48.118.32/live/eurosport1.stream/playlist.m3u8
Cnbc
http://37.48.118.32/live/cnbc.stream/playlist.m3u8


CỦA TA LÀ CỦA TA, CỦA NGƯỜI KHÁC PHẢI BIẾN THÀNH CỦA TA
 
khanhhuyenNgày: We, 18.02.2015, 9:50 PM | Post # 34
Thành viên
Bài viết: 1
Danh hiệu: 0
Đang: Offline
Tiếc là links ở Post #33 chết hết rồi, chỉ có links ở Post #32 là o.k. thôi, nhưng dù sao đi nữa thì cũng cảm ơn admin rất nhiều.

Cho KH hỏi là làm cách nào để save lại những đài mình mới vừa add vào, KH add và coi ngay lúc đó thì o.k. nhưng khi tắc vietsimpletv đi, rồi sau đó mở lên coi lại thì những đài mới add vào không còn nữa


Chỉnh sửa bởi khanhhuyen - Th, 19.02.2015, 11:13 PM
 
VietcagoNgày: Tu, 12.05.2015, 12:16 PM | Post # 35
Administrators
Bài viết: 260
Danh hiệu: 7
Đang: Offline
UK FilmOn Channels m3u8

Quote
#EXTINF:-1,4 Music
http://live.zoptv.com/filmon/master.m3u8?id=95
#EXTINF:-1,5 Star
http://live.zoptv.com/filmon/master.m3u8?id=851
#EXTINF:-1,5 USA
http://live.zoptv.com/filmon/master.m3u8?id=845
#EXTINF:-1,Al Jazeera News UK
http://live.zoptv.com/filmon/master.m3u8?id=4
#EXTINF:-1,Barclays Premier League Classics
http://live.zoptv.com/filmon/master.m3u8?id=374
#EXTINF:-1,BBC 1
http://live.zoptv.com/filmon/master.m3u8?id=14
#EXTINF:-1,BBC 1 NI
http://live.zoptv.com/filmon/master.m3u8?id=361
#EXTINF:-1,BBC 2
http://37.220.29.186:8000/bbc2/bbc2/index.m3u8
http://live.zoptv.com/filmon/master.m3u8?id=25
#EXTINF:-1,BBC 3
http://live.zoptv.com/filmon/master.m3u8?id=113
#EXTINF:-1,BBC 4
http://live.zoptv.com/filmon/master.m3u8?id=103
#EXTINF:-1,BBC News
http://live.zoptv.com/filmon/master.m3u8?id=27
#EXTINF:-1,Bloomburg UK
http://live.zoptv.com/filmon/master.m3u8?id=81
#EXTINF:-1,CBBC
http://live.zoptv.com/filmon/master.m3u8?id=29
#EXTINF:-1,CBeebies
#EXTINF:-1,CBS Drama
http://live.zoptv.com/filmon/master.m3u8?id=1805
#EXTINF:-1,CBS Reality
http://live.zoptv.com/filmon/master.m3u8?id=1808
#EXTINF:-1,CBS Reality +1
http://live.zoptv.com/filmon/master.m3u8?id=1811
#EXTINF:-1,Channel 4
http://live.zoptv.com/filmon/master.m3u8?id=2
#EXTINF:-1,Channel 5
http://live.zoptv.com/filmon/master.m3u8?id=22
#EXTINF:-1,Dave
http://live.zoptv.com/filmon/master.m3u8?id=370
#EXTINF:-1,E4
http://live.zoptv.com/filmon/master.m3u8?id=65
#EXTINF:-1,Fashion TV
http://live.zoptv.com/filmon/master.m3u8?id=21
#EXTINF:-1,Film 4
http://live.zoptv.com/filmon/master.m3u8?id=13
#EXTINF:-1,Food Network
http://live.zoptv.com/filmon/master.m3u8?id=20
#EXTINF:-1,Horroor Channel
http://live.zoptv.com/filmon/master.m3u8?id=836
#EXTINF:-1,ITV 1
http://live.zoptv.com/filmon/master.m3u8?id=11
#EXTINF:-1,ITV 1 +1
http://live.zoptv.com/filmon/master.m3u8?id=1817
http://live.zoptv.com/filmon/master.m3u8?id=119
#EXTINF:-1,ITV 2
http://live.zoptv.com/filmon/master.m3u8?id=67
#EXTINF:-1,ITV 2 +1
http://live.zoptv.com/filmon/master.m3u8?id=1820
#EXTINF:-1,ITV 3
http://live.zoptv.com/filmon/master.m3u8?id=26
#EXTINF:-1,ITV 3 +1
http://live.zoptv.com/filmon/master.m3u8?id=1823
#EXTINF:-1,ITV 4
http://live.zoptv.com/filmon/master.m3u8?id=101
#EXTINF:-1,ITV 4 +1
http://live.zoptv.com/filmon/master.m3u8?id=1826
#EXTINF:-1,ITVBe
http://live.zoptv.com/filmon/master.m3u8?id=3211
#EXTINF:-1,More 4
http://live.zoptv.com/filmon/master.m3u8?id=97
#EXTINF:-1,Movies4Men
http://live.zoptv.com/filmon/master.m3u8?id=19
#EXTINF:-1,Pick TV
http://live.zoptv.com/filmon/master.m3u8?id=371
#EXTINF:-1,Really
http://live.zoptv.com/filmon/master.m3u8?id=372
#EXTINF:-1,Travel Channel +1
http://live.zoptv.com/filmon/master.m3u8?id=842
#EXTINF:-1,Viva
http://live.zoptv.com/filmon/master.m3u8?id=8
#EXTINF:-1,Yesterday
http://live.zoptv.com/filmon/master.m3u8?id=1039


CỦA TA LÀ CỦA TA, CỦA NGƯỜI KHÁC PHẢI BIẾN THÀNH CỦA TA
 
VietcagoNgày: Su, 24.05.2015, 9:55 AM | Post # 36
Administrators
Bài viết: 260
Danh hiệu: 7
Đang: Offline
Premium channels

Code
#EXTM3U
#EXTINF:1,Sky SPORTS 1HD
http://195.154.227.38:1935/live/skysports1lsh/playlist.m3u8
#EXTINF:1,Sky SPORTS 2HD
http://195.154.227.38:1935/live/skysports2lsh/playlist.m3u8
#EXTINF:1,Sky SPORTS 3HD
http://195.154.227.38:1935/live/skysports3lsh/playlist.m3u8
#EXTINF:1,Sky SPORTS 4HD
http://195.154.227.38:1935/live/skysports4lsh/playlist.m3u8
#EXTINF:1,Sky SPORTS 5HD
http://195.154.227.38:1935/live/skysports5lsh/playlist.m3u8
#EXTINF:0,BeIN Sports 1
http://5.189.140.216:2020/skype/smail-boino/160.ch
#EXTINF:0,BeIN Sports 2
http://5.189.140.216:2020/skype/smail-boino/159.ch
#EXTINF:0,BeIN Sports 3
http://5.189.140.216:2020/skype/smail-boino/158.ch
#EXTINF:0,BeIN Sports 4
http://5.189.140.216:2020/skype/smail-boino/157.ch
#EXTINF:0,BeIN Sports 5
http://5.189.140.216:2020/skype/smail-boino/183.ch
#EXTINF:0,BeIN Sports 6
http://5.189.140.216:2020/skype/smail-boino/184.ch
#EXTINF:0,BeIN Sports 7
http://5.189.140.216:2020/skype/smail-boino/185.ch
#EXTINF:0,BeIN Sports 8
http://5.189.140.216:2020/skype/smail-boino/186.ch
#EXTINF:0,FR:BeIN SPORTS 1 HD FR
http://5.189.140.216:2020/skype/smail-boino/1.ch
#EXTINF:0,FR: BeIN SPORTS 2 HD FR
http://5.189.140.216:2020/skype/smail-boino/2.ch
#EXTINF:0,FR: Canal Plus Sport
http://5.189.140.216:2020/skype/smail-boino/5.ch
#EXTINF:0,FR: Canal Plus
http://5.189.140.216:2020/skype/smail-boino/3.ch
#EXTINF:0,BEIN 1 LQ
http://5.189.140.216:2020/skype/smail-boino/83.ch
#EXTINF:0,Bein 3 LQ
http://5.189.140.216:2020/skype/smail-boino/89.ch
#EXTINF:0,UK: Sky Sports 1
http://5.189.140.216:2020/skype/smail-boino/99.ch
#EXTINF:0,UK Sky Sports 2
http://5.189.140.216:2020/skype/smail-boino/104.ch
#EXTINF:0,SKY SPORTS 3
http://5.189.140.216:2020/skype/smail-boino/138.ch
#EXTINF:0,UK: Sky Sports 4
http://5.189.140.216:2020/skype/smail-boino/98.ch
#EXTINF:0,UK: Sky Sports 5
http://5.189.140.216:2020/skype/smail-boino/97.ch
#EXTINF:0,UK: BT Sports 1
http://5.189.140.216:2020/skype/smail-boino/103.ch
#EXTINF:0,UK: BT Sports 2
http://5.189.140.216:2020/skype/smail-boino/102.ch
#EXTINF:0,UK: MUTV
http://5.189.140.216:2020/skype/smail-boino/101.ch
#EXTINF:0,ALB : Super sports 1
http://5.189.140.216:2020/skype/smail-boino/146.ch
#EXTINF:0,Sport TV 1 PORTOGALLO
http://5.189.140.216:2020/skype/smail-boino/152.ch
#EXTINF:0,Sport TV 3 PORTOGALLO
http://5.189.140.216:2020/skype/smail-boino/150.ch
#EXTINF:0,BT SPORTS2
http://5.189.140.216:2020/skype/smail-boino/123.ch
#EXTINF:0,OSN-MoviesHD-Action
http://5.189.140.216:2020/skype/smail-boino/187.ch
#EXTINF:0,AR: MELODY AFLAM
http://5.189.140.216:2020/skype/smail-boino/107.ch
#EXTINF:0,AR: MELODY DRAMA
http://5.189.140.216:2020/skype/smail-boino/105.ch
#EXTINF:0,Sky National Geographic HD
http://5.189.140.216:2020/skype/smail-boino/154.ch
#EXTINF:0,Sky Nat Geo People HD
http://5.189.140.216:2020/skype/smail-boino/156.ch
#EXTINF:0,Sky Nat Geo Wild HD
http://5.189.140.216:2020/skype/smail-boino/155.ch
#EXTINF:0,UK: Sky Movies Sci-Fi & Horror
http://5.189.140.216:2020/skype/smail-boino/100.ch
#EXTINF:0,Movies_Action
http://5.189.140.216:2020/skype/smail-boino/124.ch
#EXTINF:0,Movies_Comedy
http://5.189.140.216:2020/skype/smail-boino/126.ch
#EXTINF:0,Movies_Disney
http://5.189.140.216:2020/skype/smail-boino/127.ch
#EXTINF:0,Movies_Drama
http://5.189.140.216:2020/skype/smail-boino/128.ch
#EXTINF:0,Movies_Family
http://5.189.140.216:2020/skype/smail-boino/129.ch
#EXTINF:0,Movies_Modern
http://5.189.140.216:2020/skype/smail-boino/130.ch
#EXTINF:0,Movies_Premiere
http://5.189.140.216:2020/skype/smail-boino/131.ch
#EXTINF:0,Movies_Sci-Fi&Horror
http://5.189.140.216:2020/skype/smail-boino/132.ch
#EXTINF:0,Movies_Select
http://5.189.140.216:2020/skype/smail-boino/133.ch
#EXTINF:0,Movies_Thriller
http://5.189.140.216:2020/skype/smail-boino/135.ch


CỦA TA LÀ CỦA TA, CỦA NGƯỜI KHÁC PHẢI BIẾN THÀNH CỦA TA
 
ronaldoNgày: Tu, 29.09.2015, 8:20 PM | Post # 37
Thành viên
Bài viết: 10
Danh hiệu: 0
Đang: Offline
Admin cho hỏi làm sao để xem được những kênh này, xin hướng dẫn cám ơn nhiều, mình rất thích Vietsimple TV.
 
VietcagoNgày: Tu, 29.09.2015, 8:43 PM | Post # 38
Administrators
Bài viết: 260
Danh hiệu: 7
Đang: Offline
Quote ronaldo ()
Admin cho hỏi làm sao để xem được những kênh này, xin hướng dẫn cám ơn nhiều, mình rất thích Vietsimple TV.
 Để xem các stream dc chia sẻ như kiểu này bạn chỉ việc copy link rồi nhấn Shift + N là Simpletv nó nhận và play, hoặc nếu cả play list như trên thì bạn copy tất cả vào notepad rồi lưu lại thành file có đuôi .m3u xong chuột phải lên danh sách của simpletv -> chọn tải danh sách để thêm nó vào. Tuy nhiên, những dạng stream chia sẻ công khai này thường chỉ dc vài bữa là die


CỦA TA LÀ CỦA TA, CỦA NGƯỜI KHÁC PHẢI BIẾN THÀNH CỦA TA
 
Diễn đàn » Phần mềm - Tư liệu » IPTV streaming » TV online stream » World TV Channel Streaming (Topic chia sẻ nguồn TV online)
  • Page 3 of 3
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
Search: