Diễn đàn » Phần mềm - Tư liệu » IPTV streaming » TV online stream » World TV Channel Streaming (Topic chia sẻ nguồn TV online)
World TV Channel Streaming
VietcagoNgày: We, 26.11.2014, 8:08 AM | Post # 16
Administrators
Bài viết: 260
Danh hiệu: 7
Đang: Offline
FRANCE CHANNEL

Code
#EXTINF:-1,TF1 HD

http://stream0.latvdefrance.com/live/tf1.m3u8

#EXTINF:-1,HD1

http://stream3.latvdefrance.com/live/hd1.m3u8

#EXTINF:-1,FRANCE2

http://stream0.latvdefrance.com/live/france2.m3u8

#EXTINF:-1,FRANCE3

http://stream1.latvdefrance.com/live/france3.m3u8

#EXTINF:-1,FRANCE4

http://stream2.latvdefrance.com/live/france4.m3u8

#EXTINF:-1,CANAL+

http://stream5.latvdefrance.com/live/canalplus.m3u8

#EXTINF:-1,CANAL+ SPORT

http://stream5.latvdefrance.com/live/canalsport.m3u8

#EXTINF:-1,d8

http://stream1.latvdefrance.com/live/d8.m3u8

#EXTINF:-1,france5

http://stream1.latvdefrance.com/live/france5.m3u8

#EXTINF:-1,ARTE

http://stream1.latvdefrance.com/live/arte.m3u8

#EXTINF:-1,M6

http://stream0.latvdefrance.com/live/m6.m3u8

#EXTINF:-1,6TER

http://stream2.latvdefrance.com/live/6ter.m3u8

#EXTINF:-1,W9

http://stream1.latvdefrance.com/live/w9.m3u8

#EXTINF:-1,TMC

http://stream1.latvdefrance.com/live/tmc.m3u8

#EXTINF:-1,NRJ12

http://stream2.latvdefrance.com/live/nrj12.m3u8

#EXTINF:-1,D17

http://stream2.latvdefrance.com/live/d17.m3u8

#EXTINF:-1,I TELE

http://stream2.latvdefrance.com/live/itele.m3u8

#EXTINF:-1,GULLI

http://stream3.latvdefrance.com/live/gulli.m3u8

#EXTINF:-1,FRANCEO

http://stream3.latvdefrance.com/live/franceo.m3u8

#EXTINF:-1,L`EQUIPE21

http://stream3.latvdefrance.com/live/lequipe.m3u8

#EXTINF:-1,BMFTV

http://stream3.latvdefrance.com/live/bfm.m3u8


CỦA TA LÀ CỦA TA, CỦA NGƯỜI KHÁC PHẢI BIẾN THÀNH CỦA TA
 
VietcagoNgày: We, 26.11.2014, 9:26 AM | Post # 17
Administrators
Bài viết: 260
Danh hiệu: 7
Đang: Offline
CCTV China

Code
#EXTINF:6,CCTV1-综合

http://ws.cdn.brtn.cn/approve/live?channel=CCTV1&type=ipad

#EXTINF:6,CCTV2-财经

http://ws.cdn.brtn.cn/approve/live?channel=CCTV2&type=ipad

#EXTINF:6,CCTV3-综艺

http://ws.cdn.brtn.cn/approve/live?channel=CCTV3&type=ipad

#EXTINF:6,CCTV4-中文国际(亚洲)

http://ws.cdn.brtn.cn/approve/live?channel=CCTV4&type=ipad

#EXTINF:6,CCTV5-体育

http://ws.cdn.brtn.cn/approve/live?channel=CCTV5&type=ipad

#EXTINF:6,CCTV6-电影

http://ws.cdn.brtn.cn/approve/live?channel=CCTV6&type=ipad

#EXTINF:6,CCTV7-军事农业

http://ws.cdn.brtn.cn/approve/live?channel=CCTV7&type=ipad

#EXTINF:6,CCTV8-电视剧

http://ws.cdn.brtn.cn/approve/live?channel=CCTV8&type=ipad

#EXTINF:6,CCTV9-纪录

http://ws.cdn.brtn.cn/approve/live?channel=CCTV9&type=ipad

#EXTINF:6,CCTV10-科教

http://ws.cdn.brtn.cn/approve/live?channel=CCTV10&type=ipad

#EXTINF:6,CCTV11-戏曲

http://ws.cdn.brtn.cn/approve/live?channel=CCTV11&type=ipad

#EXTINF:6,CCTV12-社会与法

http://ws.cdn.brtn.cn/approve/live?channel=CCTV12&type=ipad

#EXTINF:6,CCTV13-新闻

http://ws.cdn.brtn.cn/approve/live?channel=CCTV13&type=ipad

#EXTINF:6,CCTV14-少儿

http://ws.cdn.brtn.cn/approve/live?channel=CCTV14&type=ipad

#EXTINF:6,CCTV15-音乐

http://ws.cdn.brtn.cn/approve/live?channel=CCTV15&type=ipad


CỦA TA LÀ CỦA TA, CỦA NGƯỜI KHÁC PHẢI BIẾN THÀNH CỦA TA
 
VietcagoNgày: We, 26.11.2014, 7:16 PM | Post # 18
Administrators
Bài viết: 260
Danh hiệu: 7
Đang: Offline
Sky Sports 1 - 4 & Sport Club high quality

Code
Sky sports 1
http://178.33.24.14:1819

Sky sports 2
http://178.33.24.14:1821

Sky Sports 3
http://178.33.24.14:1822

Sky sports 4
http://178.33.24.14:1823

SK 1
http://178.33.24.14:1816


CỦA TA LÀ CỦA TA, CỦA NGƯỜI KHÁC PHẢI BIẾN THÀNH CỦA TA
 
VietcagoNgày: Sa, 29.11.2014, 2:44 PM | Post # 19
Administrators
Bài viết: 260
Danh hiệu: 7
Đang: Offline
Bein sport 1-3 indonesia

Code
Bein 1 indonesia

http://edge.telin.swiftserve.com/live/livetv-sbr/u-bein1/chunklist.m3u8

Bein 2 indonesia

http://edge.telin.swiftserve.com/live/livetv-sbr/u-bein2/chunklist.m3u8

Bein 3 indonesia

http://edge.telin.swiftserve.com/live/livetv-sbr/u-bein3/chunklist.m3u8


CỦA TA LÀ CỦA TA, CỦA NGƯỜI KHÁC PHẢI BIẾN THÀNH CỦA TA
 
VietcagoNgày: Th, 04.12.2014, 1:37 AM | Post # 20
Administrators
Bài viết: 260
Danh hiệu: 7
Đang: Offline
Sky Sports BT sport BBC 1_2 ITV Sky Movies HD...

Code
EXTINF:0, BT Sport 1
http://acabsw.doiptv.com/sky_bt_sport_1/playlist.m3u8$OPT:http-user-agent=stagefright

#EXTINF:0, BT Sport 2
http://acabsw.doiptv.com/sky_bt_sport_2/playlist.m3u8$OPT:http-user-agent=stagefright

#EXTINF:0, Sky Sport 1

http://acabsw.doiptv.com/sky_sport_1/playlist.m3u8$OPT:http-user-agent=stagefright

#EXTINF:0, Sky Sport 2

http://acabsw.doiptv.com/sky_sport_2/playlist.m3u8$OPT:http-user-agent=stagefright

#EXTINF:0, Sky Sport 3

http://acabsw.doiptv.com/sky_sport_3/playlist.m3u8$OPT:http-user-agent=stagefright

#EXTINF:0, Sky Sport 4

http://acabsw.doiptv.com/sky_sport_4/playlist.m3u8$OPT:http-user-agent=stagefright

#EXTINF:0, Sky Sport 5

http://acabsw.doiptv.com/sky_sport_5/playlist.m3u8$OPT:http-user-agent=stagefright

#EXTINF:0, Sky F1

http://acabsw.doiptv.com/sky_sport_f1/playlist.m3u8$OPT:http-user-agent=stagefright

#EXTINF:0, Sky Sport News

http://acabsw.doiptv.com/sky_sport_news/playlist.m3u8$OPT:http-user-agent=stagefright

#EXTINF:0, BBC 1

http://acabsw.doiptv.com/am-1_bbc1/playlist.m3u8$OPT:http-user-agent=stagefright

#EXTINF:0, BBC 2

http://acabsw.doiptv.com/am-1_bbc2/playlist.m3u8$OPT:http-user-agent=stagefright

#EXTINF:0, ITV 1

http://acabsw.doiptv.com/am-1_itv_london/playlist.m3u8$OPT:http-user-agent=stagefright

#EXTINF:0, ITV 2

http://acabsw.doiptv.com/am-1_itv2/playlist.m3u8$OPT:http-user-agent=stagefright

#EXTINF:0, ITV 3

http://acabsw.doiptv.com/am-1_itv3/playlist.m3u8$OPT:http-user-agent=stagefright

#EXTINF:0, ITV 4

http://acabsw.doiptv.com/am-1_itv4/playlist.m3u8$OPT:http-user-agent=stagefright

#EXTINF:0, UTV

http://acabsw.doiptv.com/am-1_ulster_tv/playlist.m3u8$OPT:http-user-agent=stagefright

#EXTINF:0, Channel Four

http://acabsw.doiptv.com/am-1_channel4/playlist.m3u8$OPT:http-user-agent=stagefright

#EXTINF:0, More4

http://acabsw.doiptv.com/am-1_more4/playlist.m3u8$OPT:http-user-agent=stagefright

#EXTINF:0, Film4

http://acabsw.doiptv.com/am-1_film4/playlist.m3u8$OPT:http-user-agent=stagefright

#EXTINF:0, SKY1

http://acabsw.doiptv.com/sky_1/playlist.m3u8$OPT:http-user-agent=stagefright

#EXTINF:0, SKY 2

http://acabsw.doiptv.com/sky_2/playlist.m3u8$OPT:http-user-agent=stagefright

#EXTINF:0, SKY 1 BIS

http://acabsw.doiptv.com/sky_1_uk_1/playlist.m3u8$OPT:http-user-agent=stagefright

#EXTINF:0, SKY LIVING

http://acabsw.doiptv.com/sky_living/playlist.m3u8$OPT:http-user-agent=stagefright

#EXTINF:0, SKY LIVING 1

http://acabsw.doiptv.com/sky_living_1/playlist.m3u8$OPT:http-user-agent=stagefright

#EXTINF:0, SKY ATLANTIC

http://acabsw.doiptv.com/sky_atlantic/playlist.m3u8$OPT:http-user-agent=stagefright

#EXTINF:0, FOX EN

http://acabsw.doiptv.com/sky_fox/playlist.m3u8$OPT:http-user-agent=stagefright

#EXTINF:0, SKY PICK

http://acabsw.doiptv.com/sky_pick/playlist.m3u8$OPT:http-user-agent=stagefright

#EXTINF:0, QUEST

http://acabsw.doiptv.com/sky_quest/playlist.m3u8$OPT:http-user-agent=stagefright

#EXTINF:0, History

http://acabsw.doiptv.com/sky_history/playlist.m3u8$OPT:http-user-agent=stagefright

#EXTINF:0, History 2

http://acabsw.doiptv.com/sky_history_2/playlist.m3u8$OPT:http-user-agent=stagefright

#EXTINF:0, TCL

http://acabsw.doiptv.com/sky_tlc/playlist.m3u8$OPT:http-user-agent=stagefright

#EXTINF:0, Discovery

http://acabsw.doiptv.com/sky_discovery/playlist.m3u8$OPT:http-user-agent=stagefright

#EXTINF:0, Discovery History

http://acabsw.doiptv.com/sky_discovery_history/playlist.m3u8$OPT:http-user-agent=stagefright

#EXTINF:0, Discovery Science

http://acabsw.doiptv.com/sky_discovery_science/playlist.m3u8$OPT:http-user-agent=stagefright

#EXTINF:0, Discovery Turbo

http://acabsw.doiptv.com/sky_discovery_turbo/playlist.m3u8$OPT:http-user-agent=stagefright

#EXTINF:0, Discovery Home

http://acabsw.doiptv.com/sky_discovery_home/playlist.m3u8$OPT:http-user-agent=stagefright

#EXTINF:0, Crime & Investigation

http://acabsw.doiptv.com/sky_ci/playlist.m3u8$OPT:http-user-agent=stagefright

#EXTINF:0, Discovery Investigation

http://acabsw.doiptv.com/sky_discovery_investigation/playlist.m3u8$OPT:http-user-agent=stagefright

#EXTINF:0, National Geographic

http://acabsw.doiptv.com/sky_natgeo/playlist.m3u8$OPT:http-user-agent=stagefright

#EXTINF:0, National Geographic Wild

http://acabsw.doiptv.com/sky_natgeowild/playlist.m3u8$OPT:http-user-agent=stagefright

#EXTINF:0, Animal Planet

http://acabsw.doiptv.com/sky_animal/playlist.m3u8$OPT:http-user-agent=stagefright

#EXTINF:0, Arts 1

http://acabsw.doiptv.com/sky_arts_1/playlist.m3u8$OPT:http-user-agent=stagefright

#EXTINF:0, Arts 2

http://acabsw.doiptv.com/sky_arts_2/playlist.m3u8$OPT:http-user-agent=stagefright

#EXTINF:0, Fox News

http://acabsw.doiptv.com/sky_fox_news/playlist.m3u8$OPT:http-user-agent=stagefright

#EXTINF:0, CNBC

http://acabsw.doiptv.com/sky_cnbc/playlist.m3u8$OPT:http-user-agent=stagefright

#EXTINF:0, BBC News

http://acabsw.doiptv.com/sky_bbc_news/playlist.m3u8$OPT:http-user-agent=stagefright

#EXTINF:0, Bloomberg

http://acabsw.doiptv.com/sky_bloomberg/playlist.m3u8$OPT:http-user-agent=stagefright

#EXTINF:0, Sky Movies 24+

http://acabsw.doiptv.com/sky_movies_24_plus/playlist.m3u8$OPT:http-user-agent=stagefright

#EXTINF:0, Sky Movies Disney

http://acabsw.doiptv.com/sky_mov_disney/playlist.m3u8$OPT:http-user-agent=stagefright

#EXTINF:0, Sky Movies Premiere

http://acabsw.doiptv.com/sky_movies_premiere/playlist.m3u8$OPT:http-user-agent=stagefright

#EXTINF:0, Sky Select

http://acabsw.doiptv.com/sky_select/playlist.m3u8$OPT:http-user-agent=stagefright

#EXTINF:0, Sky Showcase

http://acabsw.doiptv.com/sky_showcase/playlist.m3u8$OPT:http-user-agent=stagefright

#EXTINF:0, Sky Comedy

http://acabsw.doiptv.com/sky_comedy/playlist.m3u8$OPT:http-user-agent=stagefright

#EXTINF:0, Sky Action

http://acabsw.doiptv.com/sky_action/playlist.m3u8$OPT:http-user-agent=stagefright

#EXTINF:0, Sky Family

http://acabsw.doiptv.com/sky_family/playlist.m3u8$OPT:http-user-agent=stagefright

#EXTINF:0, Sky Thriller

http://acabsw.doiptv.com/sky_thriller/playlist.m3u8$OPT:http-user-agent=stagefright

#EXTINF:0, Sky Horror

http://acabsw.doiptv.com/sky_horror/playlist.m3u8$OPT:http-user-agent=stagefright

#EXTINF:0, Sky Greats

http://acabsw.doiptv.com/sky_greats/playlist.m3u8$OPT:http-user-agent=stagefright

#EXTINF:0, Sky Encore

http://acabsw.doiptv.com/sky_encore/playlist.m3u8$OPT:http-user-agent=stagefright

#EXTINF:0, Sky racing

http://acabsw.doiptv.com/sky_racing/playlist.m3u8$OPT:http-user-agent=stagefright

#EXTINF:0, At the races

http://acabsw.doiptv.com/sky_at_the_races/playlist.m3u8$OPT:http-user-agent=stagefright

#EXTINF:0, SKY Boxnation

http://acabsw.doiptv.com/sky_boxnation/playlist.m3u8$OPT:http-user-agent=stagefright

#EXTINF:0, SKY Premier

http://acabsw.doiptv.com/sky_premier_sport/playlist.m3u8$OPT:http-user-agent=stagefright

#EXTINF:0, ESPN

http://acabsw.doiptv.com/sky_espn/playlist.m3u8$OPT:http-user-agent=stagefright

#EXTINF:0, Eurosport

http://acabsw.doiptv.com/sky_eurosport/playlist.m3u8$OPT:http-user-agent=stagefright

#EXTINF:0, CHELSEA TV

http://acabsw.doiptv.com/sky_chelsea_tv/playlist.m3u8$OPT:http-user-agent=stagefright

#EXTINF:0, Cartoonito

http://acabsw.doiptv.com/sky_cartoonito/playlist.m3u8$OPT:http-user-agent=stagefright

#EXTINF:0, VH1 Classic

http://acabsw.doiptv.com/sky_vh1_classic/playlist.m3u8$OPT:http-user-agent=stagefright

#EXTINF:0, Comedy central

http://acabsw.doiptv.com/sky_comedy_central/playlist.m3u8$OPT:http-user-agent=stagefright

#EXTINF:0, Setanta

http://acabsw.doiptv.com/sky_setanta_ireland/playlist.m3u8$OPT:http-user-agent=stagefright

#EXTINF:0, MTV Dance

http://acabsw.doiptv.com/mtvdance/playlist.m3u8$OPT:http-user-agent=stagefright

#EXTINF:0, MTV Hits

http://acabsw.doiptv.com/mtvhits/playlist.m3u8$OPT:http-user-agent=stagefright

#EXTINF:0, MTV Rocs

http://acabsw.doiptv.com/mtvrocs/playlist.m3u8$OPT:http-user-agent=stagefright

#EXTINF:0, VH1

http://acabsw.doiptv.com/gr_vh1/playlist.m3u8$OPT:http-user-agent=stagefright


CỦA TA LÀ CỦA TA, CỦA NGƯỜI KHÁC PHẢI BIẾN THÀNH CỦA TA
 
VietcagoNgày: Tu, 09.12.2014, 1:10 PM | Post # 21
Administrators
Bài viết: 260
Danh hiệu: 7
Đang: Offline
Sky Sports 1 – 5, F1

Code
#EXTM3U
#EXTINF:-1, Sky Sports 1 HD
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmpe://46.246.29.162:1935/live/ playpath=Sporthdsky1 pageUrl=http://www.hdcast.org/ token=#yw%tt#w@kku
#EXTINF:-1, Sky Sports 2 HD
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmpe://46.246.29.162:1935/live/ playpath=Sporthdsky2 pageUrl=http://www.hdcast.org/ token=#yw%tt#w@kku
#EXTINF:-1, Sky Sports 3 HD
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmpe://46.246.29.162:1935/live/ playpath=Sporthdsky3 pageUrl=http://www.hdcast.org/ token=#yw%tt#w@kku
#EXTINF:-1, Sky Sports 4 HD
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmpe://46.246.29.162:1935/live/ playpath=Sporthdsky4 pageUrl=http://www.hdcast.org/ token=#yw%tt#w@kku
#EXTINF:-1, Sky Sports 5 HD
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmpe://46.246.29.162:1935/live/ playpath=Sporthdsky5 pageUrl=http://www.hdcast.org/ token=#yw%tt#w@kku
#EXTINF:-1, Sky Sports F1 HD
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmpe://46.246.29.162:1935/live/ playpath=Sporthdskyf1 pageUrl=http://www.hdcast.org/ token=#yw%tt#w@kku


CỦA TA LÀ CỦA TA, CỦA NGƯỜI KHÁC PHẢI BIẾN THÀNH CỦA TA
 
dulife4uNgày: We, 10.12.2014, 12:26 PM | Post # 22
Thành viên
Bài viết: 4
Danh hiệu: 0
Đang: Offline
mấy cái list này xài dư nào vậy ad?
 
VietcagoNgày: Th, 11.12.2014, 11:45 AM | Post # 23
Administrators
Bài viết: 260
Danh hiệu: 7
Đang: Offline
Sky Sports 1-4

Code
#EXTINF:-1, Sky Sports 1

http://178.33.24.14:2222

#EXTINF:-1, Sky Sports 2

http://178.33.24.14:2223

#EXTINF:-1, Sky Sports 3

http://178.33.24.14:2224

#EXTINF:-1, Sky Sports 4

http://178.33.24.14:2225


CỦA TA LÀ CỦA TA, CỦA NGƯỜI KHÁC PHẢI BIẾN THÀNH CỦA TA
 
VietcagoNgày: Tu, 23.12.2014, 4:12 PM | Post # 24
Administrators
Bài viết: 260
Danh hiệu: 7
Đang: Offline
UK Mixed

Code
#EXTM3U
#‎EXTINF‬:-1, ESPN HD US
rtmp://93.174.95.125:1935/edge/_definst_/dp2g1w4ip6v0zoc
#EXTINF:-1,ESPN HD 2 US
rtmp://93.174.95.125:1935/edge/_definst_/rgyus7ao2ullmbt
#EXTINF:-1, BT SPORT 1 HD UK
rtmp://93.174.95.125:1935/edge/_definst_/thj91224cuxnfr1
#EXTINF:-1, CARTOON NETWORK
rtmp://93.174.95.125:1935/edge/_definst_/p78zj79dhlxx3ws
#EXTINF:-1, SKY SPORT 2
rtmp://93.174.95.125:1935/edge/_definst_/on39ol6in4f2ewp
#EXTINF:-1, SKY SPORT 4
rtmp://93.174.95.125:1935/edge/_definst_/21ajqprn56aebp3
#EXTINF:-1, FOX SOCCER PLUS HD
rtmp://93.174.95.125:1935/edge/_definst_/31j6bqlq8e3wwc5
#EXTINF:-1, NBA Live TV
rtmp://93.174.95.125:1935/edge/_definst_/9mfz7jkikuatfqz


CỦA TA LÀ CỦA TA, CỦA NGƯỜI KHÁC PHẢI BIẾN THÀNH CỦA TA
 
VietcagoNgày: Tu, 23.12.2014, 4:20 PM | Post # 25
Administrators
Bài viết: 260
Danh hiệu: 7
Đang: Offline
NTV Plus Football HD & SD

Code
NTV Plus Football 1 HD
http://193.232.151.135/hls-live/livepkgr/_1040_/1040/1040-80.m3u8

NTV Plus Football 1 SD
http://193.232.151.135/hls-live/livepkgr/_1040_/1040/1040-50.m3u8

NTV Plus Football 2 HD
http://193.232.151.135/hls-live/livepkgr/_1041_/1041/1041-80.m3u8

NTV Plus Football 2 SD
http://193.232.151.135/hls-live/livepkgr/_1041_/1041/1041-50.m3u8

NTV Plus Football 3 HD
http://193.232.151.135/hls-live/livepkgr/_1060_/1060/1060-70.m3u8

NTV Plus Football 3 SD
http://193.232.151.135/hls-live/livepkgr/_1060_/1060/1060-50.m3u8


CỦA TA LÀ CỦA TA, CỦA NGƯỜI KHÁC PHẢI BIẾN THÀNH CỦA TA
 
VietcagoNgày: Th, 25.12.2014, 9:50 AM | Post # 26
Administrators
Bài viết: 260
Danh hiệu: 7
Đang: Offline
English language channels

Code
A&E
rtmp://93.174.95.125:1935/edge/_definst_/tuc280rbycwnsvs
ABC HD
rtmp://93.174.95.125:1935/edge/_definst_/nz7l9vc5nv1og7b
AMC HD
rtmp://93.174.95.125:1935/edge/_definst_/z4cxm7zlfyqs65m
AMC
rtmp://93.174.95.125:1935/edge/_definst_/7pctmre0zfwsc24
BET
rtmp://93.174.95.125:1935/edge/_definst_/kexkxje3nqi6dtl
Bravo
rtmp://93.174.95.125:1935/edge/_definst_/uw433ikqnrj501l
CBS HD
rtmp://93.174.95.125:1935/edge/_definst_/vp4q2gonwzh2dku
CBS
rtmp://93.174.95.125:1935/edge/_definst_/dt0qvk6nmdhk8u6
CNN HD
rtmp://93.174.95.125:1935/edge/_definst_/rjxo8hz17q9waiq
CNN
rtmp://93.174.95.125:1935/edge/_definst_/1z3ps9vxnknuskb
CW HD
rtmp://93.174.95.125:1935/edge/_definst_/fvksu1sp51ijtyd
CW
rtmp://93.174.95.125:1935/edge/_definst_/qvvkvojlano9hnj
Discovery HD
rtmp://93.174.95.125:1935/edge/_definst_/ishyd3sopok3p27
Discovery Science HD
rtmp://93.174.95.125:1935/edge/_definst_/ajcjdksbd8wk32z
Discovery
rtmp://93.174.95.125:1935/edge/_definst_/ro7c9eha0z96hpp
ESPN 2 HD
rtmp://93.174.95.125:1935/edge/_definst_/rgyus7ao2ullmbt
ESPN 2
rtmp://93.174.95.125:1935/edge/_definst_/5hd19kwxef5b59o
ESPN HD
rtmp://93.174.95.125:1935/edge/_definst_/xoaaohmeuajfeyf
ESPN
rtmp://93.174.95.125:1935/edge/_definst_/dp2g1w4ip6v0zoc
Food Network HD
rtmp://93.174.95.125:1935/edge/_definst_/ibnnu7537h3ax6e
Food Network
rtmp://93.174.95.125:1935/edge/_definst_/qc6xkzf4h48bz2e
FOX HD
rtmp://93.174.95.125:1935/edge/_definst_/yuu6p5oaa1x4a1p
Fox News HD
rtmp://93.174.95.125:1935/edge/_definst_/ohn58e97er36vjr
Fox News
rtmp://93.174.95.125:1935/edge/_definst_/w0mr10getvsikam
FOX
rtmp://93.174.95.125:1935/edge/_definst_/q49uyvij145wcky
FX
rtmp://93.174.95.125:1935/edge/_definst_/hrjtbc6cg6tbtgz
Golf Channel HD
rtmp://93.174.95.125:1935/edge/_definst_/ts6w24dx29tcwi4
Golf channel
rtmp://93.174.95.125:1935/edge/_definst_/lw1kufim1kmit1h
Hallmark HD
rtmp://93.174.95.125:1935/edge/_definst_/v4ynnryunsoxzbq
HBO HD
rtmp://93.174.95.125:1935/edge/_definst_/z28ie9oqoku4qoy
HBO
rtmp://93.174.95.125:1935/edge/_definst_/qzbbu26gcvjxksz
HGTV
rtmp://93.174.95.125:1935/edge/_definst_/gj65q2rg18tpmut
History
rtmp://93.174.95.125:1935/edge/_definst_/dhp0rpd116qyyj6
Investigation Discovery HD
rtmp://93.174.95.125:1935/edge/_definst_/yjma618cibkqxeo
Lifetime HD
rtmp://93.174.95.125:1935/edge/_definst_/7b2gr554gyyth8e
Marijuana TV
rtmp://93.174.95.125:1935/edge/_definst_/bncy42xy2eip89d
MSNBC
rtmp://93.174.95.125:1935/edge/_definst_/1ioc7taql4472xs
MSNBC HD
rtmp://93.174.95.125:1935/edge/_definst_/1341ujtliqndod8
National Geographic
rtmp://93.174.95.125:1935/edge/_definst_/b8bav5ayzso8m8q
National Geographic HD
rtmp://93.174.95.125:1935/edge/_definst_/qzsfigd1y3bgbhs
NBC
rtmp://93.174.95.125:1935/edge/_definst_/s5whw37nl7weedp
NBC HD
rtmp://93.174.95.125:1935/edge/_definst_/kjgkefh6la1di6g
NBC Sport Network
rtmp://93.174.95.125:1935/edge/_definst_/2qmiwfydbj6yu89
NBC Sport Network HD
rtmp://93.174.95.125:1935/edge/_definst_/0fm1lstybe4a0j4
NFL Network
rtmp://93.174.95.125:1935/edge/_definst_/fzasab6vz02yuf7
Nickelodeon
rtmp://93.174.95.125:1935/edge/_definst_/q2hs5fqm8b039y0
OWN
rtmp://93.174.95.125:1935/edge/_definst_/uehgy5htiasffj3
Oxygen
rtmp://93.174.95.125:1935/edge/_definst_/zmt2swezlswh9nz
Science HD
rtmp://93.174.95.125:1935/edge/_definst_/00t250wv1d4ltib
Showtime HD
rtmp://93.174.95.125:1935/edge/_definst_/bwbop58ixz281wv
Showtime Movie
rtmp://93.174.95.125:1935/edge/_definst_/s53jbkmyldngbks
Spike
rtmp://93.174.95.125:1935/edge/_definst_/sax2mq2alpirnww
Syfy
rtmp://93.174.95.125:1935/edge/_definst_/oepz9q5oivflbcw
Syfy HD
rtmp://93.174.95.125:1935/edge/_definst_/x7uii7mll2b7lh4
TBS
rtmp://93.174.95.125:1935/edge/_definst_/jh8nj062bqbsxdh
TLC
rtmp://93.174.95.125:1935/edge/_definst_/iugceoy4o6ljhck
TNT HD
rtmp://93.174.95.125:1935/edge/_definst_/7uz4als3nigi0j3
TNT
rtmp://93.174.95.125:1935/edge/_definst_/6q4jlbqwvxuingo
Travel Channel HD
rtmp://93.174.95.125:1935/edge/_definst_/4aiufk0o430qt0d
Travel Channel
rtmp://93.174.95.125:1935/edge/_definst_/1fvuok2ny4jtmgq
TruTV HD
rtmp://93.174.95.125:1935/edge/_definst_/uhnr4161ybioa5w
TV Land
rtmp://93.174.95.125:1935/edge/_definst_/7yxirr4046nk5ca
USA Network
rtmp://93.174.95.125:1935/edge/_definst_/h5eovaj1jeegluq
VH1
rtmp://93.174.95.125:1935/edge/_definst_/oeiigxxv1gbeqq9


CỦA TA LÀ CỦA TA, CỦA NGƯỜI KHÁC PHẢI BIẾN THÀNH CỦA TA
 
VietcagoNgày: Th, 25.12.2014, 9:04 PM | Post # 27
Administrators
Bài viết: 260
Danh hiệu: 7
Đang: Offline
Futubox Premium Streams

Code
#EXTM3U8
#EXTINF:0,1, DISNEY CINEMAGIC
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050370.stream
#EXTINF:0,2, Sat. 1
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z010101.stream
#EXTINF:0,3, beIN SPORT2
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050365.stream
#EXTINF:0,4, Universal HD
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050355.stream
#EXTINF:0,5, Syfy HD
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050241.stream
#EXTINF:0,6, EuroSport HD
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z010601.stream
#EXTINF:0,7, CANAL+ CINEMA
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050366.stream
#EXTINF:0,8, Sky Movies Drama & Romance HD
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050229.stream
#EXTINF:0,9, Sky Cinema HD
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050393.stream
#EXTINF:0,10, Sky Movies Sci-Fi & Horror HD
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050230.stream
#EXTINF:0,11, Sky Movies Modern Greats HD
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050228.stream
#EXTINF:0,12, DISCOVERY
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050369.stream
#EXTINF:0,13, Sky Movies Showcase HD
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050405.stream
#EXTINF:0,14, Sky Hits HD DE
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050274.stream
#EXTINF:0,15, FOX HD
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050232.stream
#EXTINF:0,16, History Channel HD
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050003.stream
#EXTINF:0,17, SIXX HD
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z010104.stream
#EXTINF:0,18, kabel eins HD
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z010103.stream
#EXTINF:0,19, Arte
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050218.stream
#EXTINF:0,20, Sky Movies Premiere HD
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050323.stream
#EXTINF:0,21, CANAL+ SPORT
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050367.stream
#EXTINF:0,22, MGM HD DE
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050408.stream
#EXTINF:0,23, RTL2 HD
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z030104.stream
#EXTINF:0,24, Disney XD HD
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z020101.stream
#EXTINF:0,25, Rai 2
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050483.stream
#EXTINF:0,26, N24 HD
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050008.stream
#EXTINF:0,27, Das Erste HD
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z030402.stream
#EXTINF:0,28, Comedy Central HD
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z020503.stream
#EXTINF:0,29, France 2
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z010105.stream
#EXTINF:0,30, TNT Serie HD_DE
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050407.stream
#EXTINF:0,31, Hustler HD
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z990102.stream
#EXTINF:0,32, Redlight HD
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z990101.stream
#EXTINF:0,33, Sky Uno HD IT
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050334.stream
#EXTINF:0,34, Discovery Channel Italia HD
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050208.stream
#EXTINF:0,35, CINE+ PREMIER
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050368.stream
#EXTINF:0,36, W9
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z010108.stream
#EXTINF:0,37, Pro Sieben
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z010102.stream
#EXTINF:0,38, NRJ12
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z010110.stream
#EXTINF:0,39, Al Jazeera Sport Channel +4
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050436.stream
#EXTINF:0,40, Fox Life (It)
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050247.stream
#EXTINF:0,41, The History Channel HD (It)
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050248.stream
#EXTINF:0,42, Sky Cinema Family HD
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050244.stream
#EXTINF:0,43, France 5
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z010113.stream
#EXTINF:0,44, Nat Geo Wild HD DE
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050287.stream
#EXTINF:0,45, RTL HD
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z030101.stream
#EXTINF:0,46, Vox
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050220.stream
#EXTINF:0,47, Cinema Classics HD
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050350.stream
#EXTINF:0,48, Sky Movies Disney HD
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050361.stream
#EXTINF:0,49, Sky Atlantic HD DE
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050285.stream
#EXTINF:0,50, Fox Italia
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050210.stream
#EXTINF:0,51, Discovery HD
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050240.stream
#EXTINF:0,52, Animal Planet HD
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050001.stream
#EXTINF:0,53, Gambero Rosso Channel HD IT
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050246.stream
#EXTINF:0,54, ZDF HD
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z030401.stream
#EXTINF:0,55, NT 1
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050250.stream
#EXTINF:0,56, M6 HD
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z010106.stream
#EXTINF:0,57, D8
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050251.stream
#EXTINF:0,58, Al Jazeera Sport Channel +3
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050435.stream
#EXTINF:0,59, E! HD
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050406.stream
#EXTINF:0,60, Rai News
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050485.stream
#EXTINF:0,61, Crime HD UK
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050353.stream
#EXTINF:0,62, VH1 Classic
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z010003.stream
#EXTINF:0,63, MTV Dance
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z010002.stream
#EXTINF:0,64, Nat Geo Wild HD
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050238.stream
#EXTINF:0,65, Nat Geo HD DE
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050288.stream
#EXTINF:0,66, Sky Movies Family HD
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050294.stream
#EXTINF:0,67, Sky Action HD DE
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050280.stream
#EXTINF:0,68, Sky Movies Comedy HD
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050231.stream
#EXTINF:0,69, Nickelodeon HD
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z020502.stream
#EXTINF:0,70, beIN SPORT1
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050345.stream
#EXTINF:0,71, CANAL+
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050346.stream
#EXTINF:0,72, Sky Select HD UK
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050347.stream
#EXTINF:0,73, Sky Action HD
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050237.stream
#EXTINF:0,74, France 3
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z010111.stream
#EXTINF:0,75, Al Jazeera Sport Channel +9
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050441.stream
#EXTINF:0,76, Game ONE
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050468.stream
#EXTINF:0,77, Nickelodeon / Comedy Central
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050475.stream
#EXTINF:0,78, France O
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050459.stream
#EXTINF:0,79, ENCYCLO
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050466.stream
#EXTINF:0,80, MANGAS
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050465.stream
#EXTINF:0,81, Toute l Histoire
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050464.stream
#EXTINF:0,82, CHASSE & PECHE
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050463.stream
#EXTINF:0,83, ANIMAUX
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050462.stream
#EXTINF:0,84, AB MOTEURS
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050461.stream
#EXTINF:0,85, TF1
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z010107.stream
#EXTINF:0,86, RTL9
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050460.stream
#EXTINF:0,87, Gulli
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050458.stream
#EXTINF:0,88, TMC
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z010109.stream
#EXTINF:0,89, D17
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050457.stream
#EXTINF:0,90, SPORT 1 HD
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z030103.stream
#EXTINF:0,91, Sky Cinema Passion HD
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050243.stream
#EXTINF:0,92, Al Jazeera Sport Channel +1
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050433.stream
#EXTINF:0,93, Al Jazeera Sport Channel +7
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050439.stream
#EXTINF:0,94, Sky News HD
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050227.stream
#EXTINF:0,95, Rai 1
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050482.stream
#EXTINF:0,96, Rai3
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050484.stream
#EXTINF:0,97, Rai Sport 1 IT
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050488.stream
#EXTINF:0,98, Rai Gulp IT
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050487.stream
#EXTINF:0,99, TV2000 IT
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050486.stream
#EXTINF:0,100, Rai Scuola IT
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050481.stream
#EXTINF:0,101, Rai Med IT
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050480.stream
#EXTINF:0,102, RaiNettunoSat1 IT
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050491.stream
#EXTINF:0,103, Rai Sport 2 IT
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050489.stream
#EXTINF:0,104, Rai Storia IT
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050490.stream
#EXTINF:0,105, Phoenix DE
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050496.stream
#EXTINF:0,106, Tagesschau 24 DE
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050492.stream
#EXTINF:0,107, Cinema Max HD
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050206.stream
#EXTINF:0,108, Eins Plus DE
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050494.stream
#EXTINF:0,109, Einsfestival DE
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050493.stream
#EXTINF:0,110, Al Jazeera Sport Channel +2
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050434.stream
#EXTINF:0,111, Sky Movies Thriller HD
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050236.stream
#EXTINF:0,112, Cinema Cult HD IT
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050329.stream
#EXTINF:0,113, Italia 1 IT
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050557.stream
#EXTINF:0,114, Rete 4 IT
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050558.stream
#EXTINF:0,115, Canale 5 IT
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050559.stream
#EXTINF:0,116, History HD DE
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050560.stream
#EXTINF:0,117, TNT Film DE
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050566.stream
#EXTINF:0,118, Disney Cinemagic HD DE
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050562.stream
#EXTINF:0,119, Syfy HD DE
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050563.stream
#EXTINF:0,120, 13th Street DE
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050561.stream
#EXTINF:0,121, Disney Ch. HD IT
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050335.stream
#EXTINF:0,122, Al Jazeera Sport Channel +5
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050437.stream
#EXTINF:0,123, Al Jazeera Sport Channel +6
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050438.stream
#EXTINF:0,124, Al Jazeera Sport Channel +8
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050440.stream
#EXTINF:0,125, Al Jazeera Sport Channel +10
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050442.stream
#EXTINF:0,Disney XD HD  
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z020101.stream
#EXTINF:0,ITV2 HD  
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z020102.stream  
#EXTINF:0,ITV3 HD  
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z020103.stream  
#EXTINF:0,Comedy Central HD  
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z020503.stream  
#EXTINF:0,MGM HD  
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z020401.stream  
#EXTINF:0,ESPN America HD  
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050201.stream  
#EXTINF:0,Cinemax 1 HD  
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050221.stream  
#EXTINF:0,CCTV News  
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050222.stream  
#EXTINF:0,FOX HD  
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050224.stream  
#EXTINF:0,Sky Movies Modern Greats HD  
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050228.stream  
#EXTINF:0,Sky Movies Drama & Romance HD  
rtmp://tv.futubox.com:1935/live/z050229.stream


CỦA TA LÀ CỦA TA, CỦA NGƯỜI KHÁC PHẢI BIẾN THÀNH CỦA TA
 
VietcagoNgày: We, 31.12.2014, 10:10 AM | Post # 28
Administrators
Bài viết: 260
Danh hiệu: 7
Đang: Offline
BBC 1, ITV HD

Code
#EXTINF:-1, BBC 1
http://93.184.221.133/00573D/1277/1277-0.m3u8
#EXTINF:-1, ITV HD
http://93.184.221.133/00573D/283/283-0.m3u8


CỦA TA LÀ CỦA TA, CỦA NGƯỜI KHÁC PHẢI BIẾN THÀNH CỦA TA
 
VietcagoNgày: Su, 04.01.2015, 8:14 AM | Post # 29
Administrators
Bài viết: 260
Danh hiệu: 7
Đang: Offline
bein SPORT 1-15 in m3u8

Code
Bein1HD
http://37.59.51.173:8080/Bein1_HD/index.m3u8
Bein2HD
http://37.59.51.173:8080/Bein2_HD/index.m3u8
Bein3HD
http://37.59.51.173:8080/Bein3_HD/index.m3u8
Bein4HD
http://37.59.51.173:8080/Bein4_HD/index.m3u8
Bein5HD
http://37.59.51.173:8080/Bein5_HD/index.m3u8
Bein6HD
http://37.59.51.173:8080/Bein6_HD/index.m3u8
Bein7HD
http://37.59.51.173:8080/Bein7_HD/index.m3u8
Bein8HD
http://37.59.51.173:8080/Bein8_HD/index.m3u8
Bein9HD
http://37.59.51.173:8080/Bein9_HD/index.m3u8
Bein10HD
http://37.59.51.173:8080/Bein10_HD/index.m3u8
Bein11HD
http://37.59.51.173:8080/Bein11_HD/index.m3u8
Bein12HD
http://37.59.51.173:8080/Bein12_HD/index.m3u8
Bein13HD
http://37.59.51.173:8080/Bein13_HD/index.m3u8
Bein14HD
http://37.59.51.173:8080/Bein14_HD/index.m3u8
Bein15HD
http://37.59.51.173:8080/Bein15_HD/index.m3u8


CỦA TA LÀ CỦA TA, CỦA NGƯỜI KHÁC PHẢI BIẾN THÀNH CỦA TA
 
VietcagoNgày: Th, 08.01.2015, 10:26 AM | Post # 30
Administrators
Bài viết: 260
Danh hiệu: 7
Đang: Offline
SPORT CHANNEL

Code
#EXTINF:-1,HK:ARENA SPORT @
http://118.97.167.19/jhos/arena//Playlist.m3u8
#EXTINF:-1,HK:SKY SPORT 2
rtmp://93.174.95.125:1935/edge/_definst_/on39ol6in4f2ewp
#EXTINF:-1,HK:SKY SPORT 4
rtmp://93.174.95.125:1935/edge/_definst_/21ajqprn56aebp3
#EXTINF:-1, FOX SOCCER PLUS HD
rtmp://93.174.95.125:1935/edge/_definst_/31j6bqlq8e3wwc5
#EXTINF:0,BT Sports HD 1 ENG
rtmp://93.174.95.125:1935/edge/definst/thj91224cuxnfr1
#EXTINF:0,BT Sports HD 2 ENG
rtmp://93.174.95.125:1935/edge/definst/z3ua1ed00znttfp
#EXTINF:-1,HK:Bein Sport 1 ENG
http://180.250.29.21/jhos/bein1/1420248174/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,HK:Bein Sport 2 ENG
http://180.250.29.21/jhos/bein2/1420248352/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,HK:Bein Sport Premier ENG
http://180.250.29.21/jhos/bein3/1420248720/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,HK:EUROSPORTS 1 ENG
http://83.139.104.123/Content/HLS/Live/Channel(eurosport)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:-1,HK:EUROSPORTS 2 ENG
http://83.139.104.123/Content/HLS/Live/Channel(eurosport_2)/Stream(03)/index.m3u8


CỦA TA LÀ CỦA TA, CỦA NGƯỜI KHÁC PHẢI BIẾN THÀNH CỦA TA
 
Diễn đàn » Phần mềm - Tư liệu » IPTV streaming » TV online stream » World TV Channel Streaming (Topic chia sẻ nguồn TV online)
Search: