• Page 1 of 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
Diễn đàn » Phần mềm - Tư liệu » IPTV streaming » TV online stream » World TV Channel Streaming (Topic chia sẻ nguồn TV online)
World TV Channel Streaming
VietcagoNgày: We, 26.11.2014, 5:49 AM | Post # 1
Administrators
Bài viết: 260
Danh hiệu: 7
Đang: Offline


CỦA TA LÀ CỦA TA, CỦA NGƯỜI KHÁC PHẢI BIẾN THÀNH CỦA TA
 
VietcagoNgày: We, 26.11.2014, 6:01 AM | Post # 2
Administrators
Bài viết: 260
Danh hiệu: 7
Đang: Offline
ARABIC CHANNEL

Code
#EXTINF:-1,Nat GeoAD

http://8.21.48.19:7777/ADNatGeo_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Top Movies

http://8.21.48.19:7777/TopMovies_HD.m3u8

#EXTINF:-1,MBC 1

http://8.21.48.19:7777/MBC1_HD.m3u8

#EXTINF:-1,MBC 2

http://8.21.48.19:7777/MBC2_HD.m3u8

#EXTINF:-1,MBC 3

http://8.21.48.19:7777/MBC3_HD.m3u8

#EXTINF:-1,MBC 4

http://8.21.48.19:7777/MBC4_HD.m3u8

#EXTINF:-1,MBC Drama

http://8.21.48.19:7777/MBCDrama_HD.m3u8

#EXTINF:-1,MBC Action

http://8.21.48.19:7777/MBCAction_HD.m3u8

#EXTINF:-1,MBC MAX

http://8.21.48.19:7777/MBCMax_HD.m3u8

#EXTINF:-1,MBC Masr

http://8.21.48.19:7777/MBCMaser_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Rotana Aflam

http://8.21.48.19:7777/RotanaAflam_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Rotana Clip

http://8.21.48.19:7777/RotanaClip_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Rotana Khaligi

http://8.21.48.19:7777/RotanaKhalijiah_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Rotana Music

http://8.21.48.19:7777/RotanaMusic_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Rotana Masria

http://8.21.48.19:7777/RotanaMasriya_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Rotana Classic

http://8.21.48.19:7777/RotanaZaman_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Rotana Cinema

http://8.21.48.19:7777/RotanaCinema_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Zee Alwen

http://8.21.48.19:7777/ZeeAlwan_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Zee Aflam

http://8.21.48.19:7777/ZeeAflam_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Al Hayat

http://8.21.48.19:7777/Hayat_HD.m3u8

#EXTINF:-1,El Hayat Series

http://8.21.48.19:7777/AlHayatMousalsalat_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Al Hayat 2

http://8.21.48.19:7777/Alhayat2_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Nile Sport

http://8.21.48.19:7777/NileSport_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Nile News

http://8.21.48.19:7777/NileNews_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Nile Family

http://8.21.48.19:7777/NileFamily_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Nile Life

http://8.21.48.19:7777/NileLife_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Nile Drama 2

http://8.21.48.19:7777/NileDrama2_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Nile Cinema

http://8.21.48.19:7777/RotanaCinema_HD.m3u8

#EXTINF:-1,AlAan

http://8.21.48.19:7777/AlAan_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Al Mayadeen

http://8.21.48.19:7777/AlMayadeen_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Al Manar

http://8.21.48.19:7777/AlManar_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Al Jadeed

http://8.21.48.19:7777/AlJadeed_HD.m3u8

#EXTINF:-1,LBC

http://8.21.48.19:7777/LBC_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Al Lubnania

http://8.21.48.19:7777/AlLubnania_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Tele Liban

http://8.21.48.19:7777/TeleLiban_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Future TV

http://8.21.48.19:7777/Future_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Future Neus

http://8.21.48.19:7777/FutureNews_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Otv Lebanon

http://8.21.48.19:7777/OTV_HD.m3u8

#EXTINF:-1,NBN Lebanon

http://8.21.48.19:7777/NBNLebanon_HD.m3u8

#EXTINF:-1,MTVLebanon

http://8.21.48.19:7777/MTVLebanon_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Syrian

http://8.21.48.19:7777/SyriaSat_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Syria Sedu

http://8.21.48.19:7777/SyrianEducation_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Syria Nour

http://8.21.48.19:7777/NourElSham_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Syrian Drama

http://8.21.48.19:7777/SyriaDrama_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Syrian Talaqi

http://8.21.48.19:7777/Talaqi_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Sama Syria

http://8.21.48.19:7777/SamaTV_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Cairo Cinema

http://8.21.48.19:7777/CairoCinema_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Cairo Cinema 2

http://8.21.48.19:7777/Mosar3_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Cairo Drama

http://8.21.48.19:7777/CairoDrama_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Cairo Comedy

http://8.21.48.19:7777/CairoComedy_HD.m3u8

#EXTINF:-1,CBC

http://8.21.48.19:7777/CBC_HD.m3u8

#EXTINF:-1,CBC Sofra

http://8.21.48.19:7777/CBCSofra_HD.m3u8

#EXTINF:-1,CBC Extra

http://8.21.48.19:7777/CBC2_HD.m3u8

#EXTINF:-1,CBC Drama

http://8.21.48.19:7777/CBCDrama_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Dubai

http://8.21.48.19:7777/DubaiEurope_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Sama Dubai

http://8.21.48.19:7777/SamaDubai_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Noor Dubai

http://8.21.48.19:7777/NoorDubai_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Dubai One

http://8.21.48.19:7777/DubaiOne_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Dubai Sport HD2

http://8.21.48.19:7777/DubaiSport2_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Dubai Sport 3

http://8.21.48.19:7777/DubaiSports_HD.m3u8

#EXTINF:-1, Abu Dhabi 1

http://8.21.48.19:7777/ADEmirates_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Abu Dhabi Drama

http://8.21.48.19:7777/ADDrama_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Abu Dhabi Sports 1

http://8.21.48.19:7777/ADSport_HD.m3u8

#EXTINF:-1,tounsi

http://8.21.48.19:7777/Tunisia_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Al hiwar Ettounsi

http://8.21.48.19:7777/AlHiwarTunis_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Tunisia national 1

http://8.21.48.19:7777/Tunisie7_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Medi 1 Sat

http://8.21.48.19:7777/Medi1_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Nessma

http://8.21.48.19:7777/Nessma_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Hanibal

http://8.21.48.19:7777/Hannibal_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Cima

http://8.21.48.19:7777/LayaliCinema_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Alnahar Drama

http://8.21.48.19:7777/AlNaharDrama_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Alnahar

http://8.21.48.19:7777/AlNahar_HD.m3u8

#EXTINF:-1,AlNahar Movies

http://8.21.48.19:7777/AlNaharMovies_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Alnahar Alyoum

http://8.21.48.19:7777/AlNahar2_HD.m3u8

#EXTINF:-1,AlNahar Sport

http://8.21.48.19:7777/AlNaharSport_HD.m3u8

#EXTINF:-1,On TV

http://8.21.48.19:7777/ONTV_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Al Masriyah

http://8.21.48.19:7777/AlMasriyah_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Egypt 2

http://8.21.48.19:7777/AlThanya_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Sada AlBalad Drama

http://8.21.48.19:7777/SadaAlBaladDrama_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Sada Al Balad

http://8.21.48.19:7777/SadaAlBalad_HD.m3u8

#EXTINF:-1,AlQahera W Elnas

http://8.21.48.19:7777/AlKaheraWalNas_HD.m3u8

#EXTINF:-1,AlQahera W Elnas 2

http://8.21.48.19:7777/AlKaheraWalNas2_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Quran TV ksa

http://8.21.48.19:7777/AlQuran_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Iqra

http://8.21.48.19:7777/Iqraa_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Toyor Al Janah

http://8.21.48.19:7777/ToyorAlJanah_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Baraem

http://8.21.48.19:7777/Baraem_HD.m3u8

#EXTINF:-1,SM SM KIDS

http://8.21.48.19:7777/Semsem_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Koky Kids

http://8.21.48.19:7777/Koky_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Aljazeera Children

http://8.21.48.19:7777/AlJazeeraKid_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Cartoon Network AR

http://8.21.48.19:7777/CNArabia_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Atfal wa Mawaheb

http://8.21.48.19:7777/AtfalwaMawaheb_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Albait Baitak Cinema

http://8.21.48.19:7777/AlbaitBaitakCinema_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Chobra Cima

http://8.21.48.19:7777/LayaliCinema_HD.m3u8

#EXTINF:-1,LDC

http://8.21.48.19:7777/LDC_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Masrawi Aflam

http://8.21.48.19:7777/MasrawiAflam_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Sama Cinema

http://8.21.48.19:7777/SamaCinema_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Fox

http://8.21.48.19:7777/Fox_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Fox Movies

http://8.21.48.19:7777/FoxMovies_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Oscar Drama

http://8.21.48.19:7777/OscarDrama_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Cairo Drama

http://8.21.48.19:7777/CairoDrama_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Moga Comedy

http://8.21.48.19:7777/MogaComedy_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Panorama film

http://8.21.48.19:7777/PanoramaFilm_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Dream 1

http://8.21.48.19:7777/Dream1_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Dream 2

http://8.21.48.19:7777/Dream2_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Panorama Drama

http://8.21.48.19:7777/PanoramaDrama_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Panorama Drama 2

http://8.21.48.19:7777/PanoramaDrama2_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Oscar Drama 2

http://8.21.48.19:7777/OscarDrama2_HD.m3u8

#EXTINF:-1,AlMasrawia

http://8.21.48.19:7777/AlMasrawia_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Fox Arabic

http://8.21.48.19:7777/SpacePower_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Toktok

http://8.21.48.19:7777/25TV_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Taxi El Sahra

http://8.21.48.19:7777/TimeTiatro_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Alarabiya

http://8.21.48.19:7777/AlArabiya_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Alarabiya Ahdas

http://8.21.48.19:7777/AlArabiyaHadath_HD.m3u8

#EXTINF:-1,AlJazeera

http://8.21.48.19:7777/AlJazeera_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Aljazeera Mubasher

http://8.21.48.19:7777/AlJazeeraLive_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Aljazeera Mubasher Masr

http://8.21.48.19:7777/JSCLiveMisr_HD.m3u8

#EXTINF:-1,2M

http://8.21.48.19:7777/M2Morocco_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Al oula Maroc

http://8.21.48.19:7777/AlAoulaEurope_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Al Maghribia

http://8.21.48.19:7777/AlMaghribia_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Tamazigh Maroc

http://8.21.48.19:7777/Tamazight_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Medi 1 Sat

http://8.21.48.19:7777/Medi1_HD.m3u8

#EXTINF:-1,AlGeria

http://8.21.48.19:7777/CanalAlgerie_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Algeria 3

http://8.21.48.19:7777/Thalitha_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Ashorooq

http://8.21.48.19:7777/AlShrooq_HD.m3u8

#EXTINF:-1,EnnaharTV algerie

http://8.21.48.19:7777/AlAtlas_HD.m3u8

#EXTINF:-1,A1 Jordan

http://8.21.48.19:7777/A1Jordan_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Jordan

http://8.21.48.19:7777/GamarHashimi_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Royal Albadawiya

http://8.21.48.19:7777/RoyalAlBadawia_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Roya

http://8.21.48.19:7777/Roya_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Jordan Sport

http://8.21.48.19:7777/JordanSport_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Mehwar

http://8.21.48.19:7777/ElMehwar_HD.m3u8

#EXTINF:-1,AL AHLY

http://8.21.48.19:7777/AlAhlyTV_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Music

http://8.21.48.19:7777/MusicPlus_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Baghdad

http://8.21.48.19:7777/Baghdad_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Al Fayhaa

http://8.21.48.19:7777/AlFayhaa_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Al Forat

http://8.21.48.19:7777/AlForat_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Beladi

http://8.21.48.19:7777/Beladi_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Al Sumaria

http://8.21.48.19:7777/Alsumaria_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Al Baghdadia

http://8.21.48.19:7777/AlBaghdadia_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Al Sharqiya

http://8.21.48.19:7777/AlSharqiya_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Al Sharqiya News

http://8.21.48.19:7777/AlsharqiyaNews_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Aliraqiya

http://8.21.48.19:7777/AlIraqiya_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Aliraqia 2

http://8.21.48.19:7777/AlIraqia2_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Alaqsa

http://8.21.48.19:7777/AqsaSatCh_HD.m3u8

#EXTINF:-1,Palestine Live

http://8.21.48.19:7777/PalestineLive_HD.m3u8


CỦA TA LÀ CỦA TA, CỦA NGƯỜI KHÁC PHẢI BIẾN THÀNH CỦA TA
 
VietcagoNgày: We, 26.11.2014, 6:10 AM | Post # 3
Administrators
Bài viết: 260
Danh hiệu: 7
Đang: Offline
ENGLISH CHANNEL

Code
#EXTINF:-1,4 Channel HD

http://81.23.58.184:8080/udp/0.0.0.0:20000

#EXTINF:-1,BBC Three

http://81.23.58.184:8080/udp/0.0.0.0:20001

#EXTINF:-1,ITV

http://81.23.58.184:8080/udp/0.0.0.0:20002

#EXTINF:-1,BBC News

http://81.23.58.184:8080/udp/0.0.0.0:20003

#EXTINF:-1,E4

http://81.23.58.184:8080/udp/0.0.0.0:20004

#EXTINF:-1,ITV 2

http://81.23.58.184:8080/udp/0.0.0.0:20005

#EXTINF:-1,ITV 2+1

http://81.23.58.184:8080/udp/0.0.0.0:20007

#EXTINF:-1,QVC UK

http://81.23.58.184:8080/udp/0.0.0.0:20009

#EXTINF:-1,More 4 HD

http://81.23.58.184:8080/udp/0.0.0.0:20010

#EXTINF:-1,More 4

http://81.23.58.184:8080/udp/0.0.0.0:20014

#EXTINF:-1,BBC Two

http://81.23.58.184:8080/udp/0.0.0.0:20015

#EXTINF:-1,ITV Choice

http://ilg.club/streamlink.m3u8?channel_id=e36b99bcd26648af9db2261785c77b7a&bitrate=800

#EXTINF:-1,Crime & Investigation

http://ilg.club/streamlink.m3u8?channel_id=9961a963920f45f4bc0d81c3e478b334&bitrate=800

#EXTINF:-1,Fyi

http://ilg.club/streamlink.m3u8?channel_id=8c49d827190b4b29a9d5e3be92e5054c&bitrate=800

#EXTINF:-1,SyFy

http://ilg.club/streamlink.m3u8?channel_id=71f197de056e499a85265c03b44bdab1&bitrate=800

#EXTINF:-1,Comedy Central

http://ilg.club/streamlink.m3u8?channel_id=2f18d4ba25224edaa8bb9aac94b00d4f&bitrate=800

#EXTINF:-1,Star World HD

http://ilg.club/streamlink.m3u8?channel_id=65f7358b813048a0898f5677e1793cf9&bitrate=800

#EXTINF:-1,FX HD

http://ilg.club/streamlink.m3u8?channel_id=2e0e4b05aa6e428593f3b45b710045b7&bitrate=800

#EXTINF:-1,Nat Geo Wild HD

http://ilg.club/streamlink.m3u8?channel_id=607fa33938bc4a3ea6c43ce47ddb8ed8&bitrate=800

#EXTINF:-1,Nat Geo People HD

http://ilg.club/streamlink.m3u8?channel_id=7ad09373f65c48d5bb6aa6c3b2ca519a&bitrate=800

#EXTINF:-1,Nat Geo Music

http://ilg.club/streamlink.m3u8?channel_id=69c2eab6794344619a049c5dea60ca22&bitrate=800

#EXTINF:-1,Baby

http://ilg.club/streamlink.m3u8?channel_id=7773f3cef0334a28ad248552ea63d9e7&bitrate=800


CỦA TA LÀ CỦA TA, CỦA NGƯỜI KHÁC PHẢI BIẾN THÀNH CỦA TA
 
VietcagoNgày: We, 26.11.2014, 6:21 AM | Post # 4
Administrators
Bài viết: 260
Danh hiệu: 7
Đang: Offline
RUSSIAN CHANNEL

Code
#EXTINF:-1,Kinoreys 1
rtmp://iptv.sat-elit.net/iptv/101

#EXTINF:-1,Kinoreys 2
rtmp://iptv.sat-elit.net/iptv/102

#EXTINF:-1,Kinoreys 3
rtmp://iptv.sat-elit.net/iptv/103

#EXTINF:-1,Comedy TV
rtmp://iptv.sat-elit.net/iptv/104

#EXTINF:-1,S TV
rtmp://iptv.sat-elit.net/iptv/105

#EXTINF:-1,RBK TV
rtmp://iptv.sat-elit.net/iptv/106

#EXTINF:-1,RU TV
rtmp://iptv.sat-elit.net/iptv/107

#EXTINF:-1,TiJi
rtmp://iptv.sat-elit.net/iptv/108

#EXTINF:-1,Gulli
rtmp://iptv.sat-elit.net/iptv/109

#EXTINF:-1,Kinoreys 4
rtmp://iptv.sat-elit.net/iptv/110

#EXTINF:-1,Istoriya
rtmp://iptv.sat-elit.net/iptv/111

#EXTINF:-1,5 kanal
rtmp://iptv.sat-elit.net/iptv/112

#EXTINF:-1,MIR
rtmp://iptv.sat-elit.net/iptv/113

#EXTINF:-1,Kom. PRAVDA
rtmp://iptv.sat-elit.net/iptv/114

#EXTINF:-1,Kinoreys 5
rtmp://iptv1.sat-elit.net/iptv/115

#EXTINF:-1,Muz TV
rtmp://iptv.sat-elit.net/iptv/116

#EXTINF:-1,Moya planeta
rtmp://iptv1.sat-elit.net/iptv/117

#EXTINF:-1,Nauka 2.0
rtmp://iptv.sat-elit.net/iptv/118

#EXTINF:-1,Outdoor Channel
rtmp://iptv.sat-elit.net/iptv/119

#EXTINF:-1,Rusong
rtmp://iptv1.sat-elit.net/iptv/120

#EXTINF:-1,Sov.sekret.
rtmp://iptv.sat-elit.net/iptv/121

#EXTINF:-1,TNT
rtmp://iptv1.sat-elit.net/iptv/502

#EXTINF:-1,Pyatnitsa!
rtmp://iptv.sat-elit.net/iptv/503

#EXTINF:-1,Rossiya 1
rtmp://iptv1.sat-elit.net/iptv/504

#EXTINF:-1,Rossiya K
rtmp://iptv.sat-elit.net/iptv/505

#EXTINF:-1,STS
rtmp://iptv1.sat-elit.net/iptv/506

#EXTINF:-1,Rossiya 24
rtmp://iptv.sat-elit.net/iptv/507

#EXTINF:-1,TV3
rtmp://iptv1.sat-elit.net/iptv/508

#EXTINF:-1,Kino Soyuz
rtmp://iptv.sat-elit.net/iptv/509

#EXTINF:-1,Bridge TV
rtmp://iptv1.sat-elit.net/iptv/122

#EXTINF:-1,NTV Sport
rtmp://iptv.sat-elit.net/iptv/123

#EXTINF:-1,NTV Futbol
rtmp://iptv1.sat-elit.net/iptv/124

#EXTINF:-1,Prem'yera
rtmp://iptv.sat-elit.net/iptv/125

#EXTINF:-1,Nashe kino
rtmp://iptv.sat-elit.net/iptv/126

#EXTINF:-1,Pervyy
rtmp://iptv.sat-elit.net/iptv/127

#EXTINF:-1,Pervyy HD
rtmp://iptv1.sat-elit.net/iptv/129

#EXTINF:-1,Ren TV
rtmp://iptv.sat-elit.net/iptv/128

#EXTINF:-1,Kinokhit
rtmp://iptv.sat-elit.net/iptv/516

#EXTINF:-1,Nash Futbol
rtmp://iptv.sat-elit.net/iptv/531

#EXTINF:-1,Nikelodeon
rtmp://iptv.sat-elit.net/iptv/541

#EXTINF:-1,Disney Channel
rtmp://iptv.sat-elit.net/iptv/524

#EXTINF:-1,Amedia 2
rtmp://iptv.sat-elit.net/iptv/510

#EXTINF:-1,24 DOK
rtmp://iptv.sat-elit.net/iptv/512

#EXTINF:-1,Perets
rtmp://iptv.sat-elit.net/iptv/513

#EXTINF:-1,Domashniy
rtmp://iptv.sat-elit.net/iptv/514

#EXTINF:-1,TVN Planeta
rtmp://iptv.sat-elit.net/iptv/515

#EXTINF:-1,Nash.nov.kino
rtmp://iptv.sat-elit.net/iptv/517

#EXTINF:-1,Life News
rtmp://iptv.sat-elit.net/iptv/518

#EXTINF:-1,KHL
rtmp://iptv.sat-elit.net/iptv/519

#EXTINF:-1,TVTS
rtmp://iptv.sat-elit.net/iptv/520

#EXTINF:-1,Kinolyuks
rtmp://iptv.sat-elit.net/iptv/521

#EXTINF:-1,Sport Khit
rtmp://iptv.sat-elit.net/iptv/522

#EXTINF:-1,Moskva 24
rtmp://iptv.sat-elit.net/iptv/523

#EXTINF:-1,Egoist
rtmp://iptv.sat-elit.net/iptv/526

#EXTINF:-1,E! Rossiya
rtmp://iptv1.sat-elit.net/iptv/537

#EXTINF:-1,Avto 24
rtmp://iptv.sat-elit.net/iptv/538

#EXTINF:-1,Eurosport 2
rtmp://iptv.sat-elit.net/iptv/539

#EXTINF:-1,Bloomberg
rtmp://iptv.sat-elit.net/iptv/540

#EXTINF:-1,Universal Channel
rtmp://iptv.sat-elit.net/iptv/542

#EXTINF:-1,Detskiy Mir
rtmp://iptv1.sat-elit.net/iptv/543

#EXTINF:-1,NTV Mir
rtmp://iptv.sat-elit.net/iptv/544

#EXTINF:-1,NTV Tennis
rtmp://iptv.sat-elit.net/iptv/528

#EXTINF:-1,NTV Basketbol
rtmp://iptv1.sat-elit.net/iptv/529

#EXTINF:-1,NTV Futbol 2
rtmp://iptv.sat-elit.net/iptv/530

#EXTINF:-1,Sport Soyuz
rtmp://iptv.sat-elit.net/iptv/532

#EXTINF:-1,Rus.Extrim
rtmp://iptv.sat-elit.net/iptv/533

#EXTINF:-1,Rossiya 2
rtmp://iptv.sat-elit.net/iptv/535

#EXTINF:-1,cinema Union
rtmp://iptv.sat-elit.net/iptv/509

#EXTINF:-1,premiere
rtmp://iptv.sat-elit.net/iptv/125

#EXTINF:-1,first HD
rtmp://iptv.sat-elit.net/iptv/129

#EXTINF:-1,kinohit
rtmp://iptv.sat-elit.net/iptv/516

#EXTINF:-1,24 MLC
rtmp://iptv.sat-elit.net/iptv/512

#EXTINF:-1,Home
rtmp://iptv1.sat-elit.net/iptv/514

#EXTINF:-1,Slide 24
rtmp://iptv.sat-elit.net/iptv/538

#EXTINF:-1,Sports Union
rtmp://iptv.sat-elit.net/iptv/532


CỦA TA LÀ CỦA TA, CỦA NGƯỜI KHÁC PHẢI BIẾN THÀNH CỦA TA
 
VietcagoNgày: We, 26.11.2014, 6:26 AM | Post # 5
Administrators
Bài viết: 260
Danh hiệu: 7
Đang: Offline
BEIN SPORT HD 1 to 14 

Code
#EXTM3U
#EXTINF:-1,BEIN SPORT 1
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://173.192.81.172/flash playpath=18412?MTQxNTAzNzM4Njs0NWMwMjkyYTljYjVkNWU5ZjBkMjg0MTJkOTMzZWZiYQ== live=1 pageUrl=http://sawlive.tv/
#EXTINF:-1,BEIN SPORT 2
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://173.192.81.172/flash playpath=18413?MTQxNTAzNzM4Njs0NWMwMjkyYTljYjVkNWU5ZjBkMjg0MTJkOTMzZWZiYQ== live=1 pageUrl=http://sawlive.tv/
#EXTINF:-1,BEIN SPORT 3
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://173.192.81.172/flash playpath=18414?MTQxNTAzNzM4Njs0NWMwMjkyYTljYjVkNWU5ZjBkMjg0MTJkOTMzZWZiYQ== live=1 pageUrl=http://sawlive.tv/
#EXTINF:-1,BEIN SPORT 4
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://173.192.81.172/flash playpath=18415?MTQxNTAzNzM4Njs0NWMwMjkyYTljYjVkNWU5ZjBkMjg0MTJkOTMzZWZiYQ== live=1 pageUrl=http://sawlive.tv/
#EXTINF:-1,BEIN SPORT 5
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://173.192.81.172/flash playpath=18416?MTQxNTAzNzM4Njs0NWMwMjkyYTljYjVkNWU5ZjBkMjg0MTJkOTMzZWZiYQ== live=1 pageUrl=http://sawlive.tv/
#EXTINF:-1,BEIN SPORT 6
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://173.192.81.172/flash playpath=18417?MTQxNTAzNzM4Njs0NWMwMjkyYTljYjVkNWU5ZjBkMjg0MTJkOTMzZWZiYQ== live=1 pageUrl=http://sawlive.tv/
#EXTINF:-1,BEIN SPORT 7
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://173.192.81.172/flash playpath=18418?MTQxNTAzNzM4Njs0NWMwMjkyYTljYjVkNWU5ZjBkMjg0MTJkOTMzZWZiYQ== live=1 pageUrl=http://sawlive.tv/
#EXTINF:-1,BEIN SPORT 8
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://173.192.81.172/flash playpath=18419?MTQxNTAzNzM4Njs0NWMwMjkyYTljYjVkNWU5ZjBkMjg0MTJkOTMzZWZiYQ== live=1 pageUrl=http://sawlive.tv/
#EXTINF:-1,BEIN SPORT 9
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://173.192.81.172/flash playpath=18420?MTQxNTAzNzM4Njs0NWMwMjkyYTljYjVkNWU5ZjBkMjg0MTJkOTMzZWZiYQ== live=1 pageUrl=http://sawlive.tv/
#EXTINF:-1,BEIN SPORT 10
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://173.192.81.172/flash playpath=18421?MTQxNTAzNzM4Njs0NWMwMjkyYTljYjVkNWU5ZjBkMjg0MTJkOTMzZWZiYQ== live=1 pageUrl=http://sawlive.tv/
#EXTINF:-1,BEIN SPORT 11
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://173.192.81.172/flash playpath=18423?MTQxNTAzNzM4Njs0NWMwMjkyYTljYjVkNWU5ZjBkMjg0MTJkOTMzZWZiYQ== live=1 pageUrl=http://sawlive.tv/
#EXTINF:-1,BEIN SPORT 12
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://173.192.81.172/flash playpath=18424?MTQxNTAzNzM4Njs0NWMwMjkyYTljYjVkNWU5ZjBkMjg0MTJkOTMzZWZiYQ== live=1 pageUrl=http://sawlive.tv/
#EXTINF:-1,BEIN SPORT 13
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://173.192.81.172/flash playpath=18425?MTQxNTAzNzM4Njs0NWMwMjkyYTljYjVkNWU5ZjBkMjg0MTJkOTMzZWZiYQ== live=1 pageUrl=http://sawlive.tv/
#EXTINF:-1,BEIN SPORT 14
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://173.192.81.172/flash playpath=18426?MTQxNTAzNzM4Njs0NWMwMjkyYTljYjVkNWU5ZjBkMjg0MTJkOTMzZWZiYQ== live=1 pageUrl=http://sawlive.tv/


CỦA TA LÀ CỦA TA, CỦA NGƯỜI KHÁC PHẢI BIẾN THÀNH CỦA TA
 
VietcagoNgày: We, 26.11.2014, 6:31 AM | Post # 6
Administrators
Bài viết: 260
Danh hiệu: 7
Đang: Offline
CZECH CHANNEL 

Code
Slag TV

http://212.79.96.134:8013/

NOVA CINEMA

http://iptv.klfree.cz:8020/

NOE

http://212.79.96.134:8017/

Elektrika TV

rtmp://rtmp.elektrika.cz/live/myStream.sdp

O 24

http://212.79.96.134:8015/

O1

http://212.79.96.134:8001/

O2

http://212.79.96.134:8002/

Nova

http://212.79.96.134:8003/

Musiq TV

http://212.79.96.134:8005/

Pohoda

http://212.79.96.134:8008/

Inzert TV

http://212.79.96.134:8009/

F

http://212.79.96.134:8010/

Prima ZOOM

http://212.79.96.134:8011/

O Sport

http://212.79.96.134:8014/

OCKO HITY

http://212.79.96.134:8016/

Metropol

http://212.79.96.134:8018/

Nova Cinema

http://212.79.96.134:8020/

Prima Cool

http://212.79.96.134:8021/

Barrandov

http://212.79.96.134:8022/

VH1 Classic

http://212.79.96.134:8024/

Prima

http://212.79.96.134:8004/

Kinoreys 1

rtmp://iptv.sat-elit.net/iptv/101

Kinoreys 2

rtmp://iptv.sat-elit.net/iptv/102

Kinoreys 3

rtmp://iptv.sat-elit.net/iptv/103

Kinoreys 4

rtmp://iptv.sat-elit.net/iptv/110

Kinoreys 5

rtmp://iptv1.sat-elit.net/iptv/115


CỦA TA LÀ CỦA TA, CỦA NGƯỜI KHÁC PHẢI BIẾN THÀNH CỦA TA
 
VietcagoNgày: We, 26.11.2014, 6:39 AM | Post # 7
Administrators
Bài viết: 260
Danh hiệu: 7
Đang: Offline
TURKISH CHANNEL & MORE


Code
ATV  

http://hls01-01.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/atvturk/atvturk/atvturk.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP

FOX  

http://hls01-09.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/foxturk/foxturk/foxturk.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP

Kanal 7  

http://hls01-04.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/kanal7/kanal7/kanal7.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP

Kanal D  

http://hls01-01.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/canald/canald/canald.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP

24 TV  

http://hls01-04.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/kanal24/kanal24/kanal24.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP

KANALTURK  

http://hls01-08.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/kanalturk/kanalturk/kanalturk.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP

NTV  

http://hls01-08.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/canlintv/canlintv/canlintv.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP

NTV SPOR  

http://hls01-08.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/ntvspor/ntvspor/ntvspor.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP

SHOW TV  

http://hls01-09.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/showtv/showtv/showtv.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP

HABERTURK  

http://hls01-08.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/haberturk/haberturk/haberturk.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP

TV 360  

http://hls01-08.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/skyturk/skyturk/skyturk.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP

STAR TV  

http://hls01-04.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/startv/startv/startv.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP

TRT 1  

http://hls01-08.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/trt1/trt1/trt1.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP

TRT HABER  

http://hls01-08.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/haberturk/haberturk/haberturk.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP

TRT TURK  

http://hls01-09.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/trtturk/trtturk/trtturk.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP

TRT SPOR  

http://hls01-08.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/trt3/trt3/trt3.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP

TRT COCUK  

http://hls01-08.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/trtcocuk/trtcocuk/trtcocuk.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP

TRT OKUL  

http://hls01-03.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/okul/okul/okul.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP

TRT AVAZ  

http://hls01-04.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/trtavaz/trtavaz/trtavaz.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP

TV8  

http://hls01-03.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/tv8/tv8/tv8.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP

YABAN TV  

http://hls01-03.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/yabantv/yabantv/yabantv.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP

TMB TV  

http://hls01-08.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/tmbtv/tmbtv/tmbtv.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP

KRAL TV  

http://hls01-04.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/kral/kral/kral.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP

PLANET TURK  

http://hls01-07.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/planetturk/planetturk/planetturk.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP

Sports TV  

http://hls01-04.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/sport1/sport1/sport1.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP

YUMURCAK TV  

http://hls01-07.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/yumurcak/yumurcak/yumurcak.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP

Cartoon Network  

http://hls01-09.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/cartoon/cartoon/cartoon.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP

ANS TV  

http://hls01-01.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/anstv/anstv/anstv.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP

ATV Azerbaycan  

http://hls01-01.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/atvaz/atvaz/atvaz.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP

AZTV  

http://hls01-07.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/aztv/aztv/aztv.m3u8

CBC Azerbaycan  

http://hls01-06.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/cbcaz/cbcaz/cbcaz.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP

IDMAN TV  

http://hls01-07.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/idman/idman/idman.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP

InterAz  

http://hls01-04.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/interaz/interaz/interaz.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP

ITV  

http://hls01-01.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/ictimai/ictimai/ictimai.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP

Lider TV  

http://hls01-08.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/lider/lider/lider.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP

Medeniyet EN  

http://hls01-04.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/medeniyet/medeniyet/medeniyet.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP

Region TV  

http://hls01-01.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/regiontv/regiontv/regiontv.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP

SPACE TV  

http://hls01-08.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/space/space/space.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP

XEZER  

http://hls01-01.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/xazer/xazer/xazer.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP

CNN International  

http://hls01-07.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/cnnintl/cnnintl/cnnintl.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP

BBC World News  

http://hls01-04.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/bbcworldnews/bbcworldnews/bbcworldnews.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP

France 24  

http://hls01-07.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/france24/france24/france24.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP

DW EUROPE  

http://hls01-04.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/dweurope/dweurope/dweurope.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP

Rai News  

http://hls01-09.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/rainews/rainews/rainews.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP

EURONEWS  

http://hls01-06.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/euronews/euronews/euronews.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP

TV5  

http://hls01-05.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/tv5/tv5/tv5.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP

Eurosport  

http://hls01-09.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/eurosport/eurosport/eurosport.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP

Eurosport 2  

http://hls01-04.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/eurosport2/eurosport2/eurosport2.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP

VH1 European  

http://hls01-03.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/vh1/vh1/vh1.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP

MCM Top  

http://hls01-06.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/mcmtop/mcmtop/mcmtop.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP

Mezzo  

http://hls01-03.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/mezzo/mezzo/mezzo.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP

Nickelodeon  

http://hls01-05.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/nickelodeon/nickelodeon/nickelodeon.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP

Disney Channel  

http://hls01-05.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/disney/disney/disney.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP

Karusel  

http://hls01-09.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/karusel/karusel/karusel.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP

Comedy TV  

http://hls01-08.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/komeditv/komeditv/komeditv.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP

Bloomberg TV  

http://hls01-10.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/bloomberg/bloomberg/bloomberg.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP

Aljazeera Int  

http://hls01-01.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/aljazeeraintl/aljazeeraintl/aljazeeraintl.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP

Fashion TV  

http://hls01-05.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/ftv/ftv/ftv.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP

Chatbox  

http://hls01-01.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/chatbox/chatbox/chatbox.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP

TopSecret  

http://hls01-11.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/topsecret/topsecret/topsecret.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP

Perec  

http://hls01-04.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/perec/perec/perec.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP

TMB RU  

http://hls01-09.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/tmbru/tmbru/tmbru.m3u8

MUZ TV  

http://hls01-01.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/muztv/muztv/muztv.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP

beIN Sport 2  

http://hls01-04.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/sport2/sport2/sport2.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP

beIN Sport 3  

http://hls01-04.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/sport3/sport3/sport3.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP

beIN Sport 4  

http://hls01-04.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/sport4/sport4/sport4.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP

beIN Sport 5  

http://hls01-06.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/sport5/sport5/sport5.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP

beIN Sport 6  

http://hls01-06.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/sport6/sport6/sport6.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP

beIN Sport 7  

http://hls01-07.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/sport7/sport7/sport7.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP

beIN Sport 8  

http://hls01-07.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/sport8/sport8/sport8.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP

DIVA Universal  

http://hls01-08.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/diva/diva/diva.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP

CBS Reality  

http://hls01-05.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/cbsreality/cbsreality/cbsreality.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP

CBS Drama  

http://hls01-03.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/cbsdrama/cbsdrama/cbsdrama.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP

Nat Geo  

http://hls01-01.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/natgeo/natgeo/natgeo.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP

Nat Geo Wild  

http://hls01-03.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/natgeowild/natgeowild/natgeowild.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP

Animal Planet  

http://hls01-04.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/animalplanet/animalplanet/animalplanet.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP

Discovery Channel  

http://hls01-04.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/discovery/discovery/discovery.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP

Discovery World  

http://hls01-06.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/discoveryworld/discoveryworld/discoveryworld.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP

Discovery Science  

http://hls01-06.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/discoverysci/discoverysci/discoverysci.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP

Viasat History  

http://hls01-11.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/viasathist/viasathist/viasathist.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP

Viasat Explorer  

http://hls01-04.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/viasatexp/viasatexp/viasatexp.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP

AXN SciFi RU  

http://hls01-09.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/axnscifi/axnscifi/axnscifi.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP

MY Planet  

http://hls01-03.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/myplanet/myplanet/myplanet.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP

DRIVE  

http://hls01-05.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/drive/drive/drive.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP

Usadba  

http://hls01-12.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/usadba/usadba/usadba.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP

Boets  

http://hls01-12.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/boets/boets/boets.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP

VIP HD  

http://hls01-01.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/vip/vip/vip.m3u8

Maidan TV  

http://hls01-03.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/maidantv/maidantv/maidantv.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP

india tv  

http://hls01-05.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/indiatv/indiatv/indiatv.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP

365  

http://hls01-12.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/365day/365day/365day.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP

2x2  

http://hls01-05.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/2x2/2x2/2x2.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP

NTV online  

http://hls01-01.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/ntvonline/ntvonline/ntvonline.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP

NTV Football  

http://hls01-07.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/ntvfootball/ntvfootball/ntvfootball.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP

Nash Football  

http://hls01-11.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/nashfootball/nashfootball/nashfootball.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP

Life  

http://hls01-09.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/life/life/life.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP

Telecafe  

http://hls01-03.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/telecafe/telecafe/telecafe.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP

Kuhnia TV  

http://hls01-05.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/kuhniatv/kuhniatv/kuhniatv.m3u8?rRb545vJBB5tYzB7vVP


CỦA TA LÀ CỦA TA, CỦA NGƯỜI KHÁC PHẢI BIẾN THÀNH CỦA TA
 
VietcagoNgày: We, 26.11.2014, 6:43 AM | Post # 8
Administrators
Bài viết: 260
Danh hiệu: 7
Đang: Offline
TAIWAN CHANNEL 台湾电视 

Code
MTV

http://50.117.117.44:8081/live/19e5791d-c583-4992-8f64-af39dcd99732?=luobinghan123

FOXsports2HD

http://50.117.117.44:8081/live/2debc9e9-333d-4e3d-a416-2e9a531ed888?=luobinghan123

FOXsports3HD

http://50.117.117.44:8081/live/0e14bc28-d0c2-4563-8335-d0453fb97523?=luobinghan123

ELTA Sport HD

http://50.117.117.44:8081/live/d691e9b7-431d-430b-aab7-6f661c98fd3c?=luobinghan123

ASN

http://50.117.117.44:8081/live/610b801a-39ac-4ec1-bbe4-7fe1f5d2c19d?=luobinghan123

#EXTINF:10,Discovery

http://50.117.117.44:8081/live/f08e8f64-957c-4f1d-a1c8-75d15b1338e8?=luobinghan123

#EXTINF:10,Discovery HD

http://50.117.117.44:8081/live/17a620b7-246b-4074-b2f6-5472a93674e9?=luobinghan123

#EXTINF:10,Natgeo wild HD

http://50.117.117.44:8081/live/17a620b7-246b-4074-b2f6-5472a93674e9?=luobinghan123

#EXTINF:10,history

http://50.117.117.44:8081/live/55bddff0-0d46-4588-bce6-0c8810d51d04?=luobinghan123

#EXTINF:10,eye旅游 hd

http://50.117.117.44:8081/live/daa60dd7-0fe8-438d-9a64-e9df2d07410c?=luobinghan123

#EXTINF:10,HBOHD

http://50.117.117.44:8081/live/70e502d4-7587-47b7-a57d-6c14ce31d2a3?=luobinghan123

#EXTINF:10,东森新闻HD

http://50.117.117.44:8081/live/ffb37424-ecfa-48a7-af00-af7f696756e5?=luobinghan123

#EXTINF:10,民视新闻

http://50.117.117.44:8081/live/45401eb8-57ff-4578-8e3d-3138f5cb0989?=luobinghan123

#EXTINF:10,壹新闻

http://50.117.117.44:8081/live/685e7c60-b9ca-4818-ba57-46540cfd0555?=luobinghan123

#EXTINF:10,CNN

http://50.117.117.44:8081/live/a7d61227-139e-4246-af18-c773e482348b?=luobinghan123

#EXTINF:10,BBC

http://50.117.117.44:8081/live/1c605f50-358c-41ef-bc41-81e827e6df0a?=luobinghan123

#EXTINF:10,NHK WORLDHD

http://50.117.117.44:8081/live/4fdab776-9c46-47f1-8362-83f780174702?=luobinghan123

#EXTINF:10,NATGEO

http://50.117.117.44:8081/live/5f4cbe5f-863e-4838-8e0a-535dfb9aba5c?=luobinghan123

#EXTINF:10,NATGEO HD

http://50.117.117.44:8081/live/d0783880-7377-4d4e-a647-5a1d328bd1ac?=luobinghan123

杭州新闻综合

rtmp://218.108.132.153/live/hztv1_sd

杭州明珠频道
rtmp://218.108.132.153/live/hztv2_sd

杭州生活频道
rtmp://218.108.132.153/live/hztv3_sd

杭州影视频道
rtmp://218.108.132.153/live/hztv4_sd

杭州少儿频道
rtmp://218.108.132.153/live/hztv5_sd

杭州导视纪录
rtmp://218.108.132.153/live/hztv6_sd

杭州房产电视
rtmp://218.108.132.153/live/hztv7_sd


CỦA TA LÀ CỦA TA, CỦA NGƯỜI KHÁC PHẢI BIẾN THÀNH CỦA TA
 
VietcagoNgày: We, 26.11.2014, 6:50 AM | Post # 9
Administrators
Bài viết: 260
Danh hiệu: 7
Đang: Offline
RUSSIAN CHANNEL FULL HD

Code
#EXTM3U
#EXTINF:0,Россия HD

http://hls.cn.ru/streaming/russiahd/16/fullhd/playlist.m3u8

#EXTINF:0,Кинопоказ HD1

http://hls.cn.ru/streaming/kinopokaz1_hd/16/fullhd/playlist.m3u8

#EXTINF:0,Кинопоказ HD2

http://hls.cn.ru/streaming/kinopokaz_2_hd/16/fullhd/playlist.m3u8

#EXTINF:0,SET Россия HD

http://hls.cn.ru/streaming/set_hd/16/fullhd/playlist.m3u8

#EXTINF:0,FOX Россия HD

http://hls.cn.ru/streaming/fox_hd/16/fullhd/playlist.m3u8

#EXTINF:0,Fox Life HD

http://hls.cn.ru/streaming/foxlife_hd/16/fullhd/playlist.m3u8

#EXTINF:0,MGM HD

http://hls.cn.ru/streaming/mgm_hd/16/fullhd/playlist.m3u8

#EXTINF:0,National Geographic HD

http://hls.cn.ru/streaming/natgeohd/16/fullhd/playlist.m3u8

#EXTINF:0,Nat Geo Wild HD

http://hls.cn.ru/streaming/natgeowildhd/16/fullhd/playlist.m3u8

#EXTINF:0,Animal Planet HD

http://hls.cn.ru/streaming/aphd/16/fullhd/playlist.m3u8

#EXTINF:0,Discovery Channel HD

http://hls.cn.ru/streaming/discovery_hd/16/fullhd/playlist.m3u8

#EXTINF:0,myZen.tv HD

http://hls.cn.ru/streaming/myzenhd/16/fullhd/playlist.m3u8

#EXTINF:0,Outdoor channel HD

http://hls.cn.ru/streaming/outchhd/16/fullhd/playlist.m3u8

#EXTINF:0,Музыка HD

http://hls.cn.ru/streaming/firstmuz/16/fullhd/playlist.m3u8

#EXTINF:0,КХЛ HD

http://hls.cn.ru/streaming/khlhd/16/fullhd/playlist.m3u8


CỦA TA LÀ CỦA TA, CỦA NGƯỜI KHÁC PHẢI BIẾN THÀNH CỦA TA
 
VietcagoNgày: We, 26.11.2014, 6:53 AM | Post # 10
Administrators
Bài viết: 260
Danh hiệu: 7
Đang: Offline
BRASIL CHANNEL 

Code
#EXTINF:-1,BRASIL:SKY BRASIL?
rtmp://31.204.153.70/live/master05
#EXTINF:-1,BRASIL:ESPN BRASIL
rtmp://31.204.153.70/live/master06
#EXTINF:-1,BRASIL:ESPN+
rtmp://31.204.128.74/live/master27
#EXTINF:-1,BRASIL:SPORTS Mais
rtmp://31.204.153.70/live/sportsmais
#EXTINF:-1,BRASIL:TC PREMIUM
rtmp://31.204.128.140/live/master19
#EXTINF:-1,BRASIL:TC ACTION
rtmp://31.204.128.75/live/master17
#EXTINF:-1,BRASIL:TC PIPOCA
rtmp://31.204.128.74/live/master18
#EXTINF:-1,BRASIL:MEGAPIX
rtmp://31.204.128.73/live/master11
#EXTINF:-1,BRASIL:CINEMAX
rtmp://31.204.128.140/live/53
#EXTINF:-1,BRASIL:TNT
rtmp://31.204.128.74/live/master77
#EXTINF:-1,BRASIL:FOX
rtmp://31.204.128.140/live/fox
#EXTINF:-1,BRASIL:FX
rtmp://31.204.128.75/live/master25
#EXTINF:-1,BRASIL:WARNER
rtmp://31.204.128.76/live/master22
#EXTINF:-1,BRASIL:UNIVERSAL
rtmp://31.204.128.75/live/master20
#EXTINF:-1,BRASIL:NICKELODEON
rtmp://31.204.128.140/live/brlive_0030
#EXTINF:-1,BRASIL:ANIMAL PLANET
rtmp://31.204.128.75/live/30
#EXTINF:-1,BRASIL:FOX SPORTS
rtmp://31.204.153.72/live/fsb
#EXTINF:-1,BRASIL:CARTOON NETWORK
rtmp://31.204.128.140/live/brlive_0028
#EXTINF:-1,BRASIL:DISCOVERY KIDS
rtmp://31.204.128.74/live/master24
#EXTINF:-1,BRASIL:NICKELODEON
rtmp://31.204.128.140/live/brlive_0030


CỦA TA LÀ CỦA TA, CỦA NGƯỜI KHÁC PHẢI BIẾN THÀNH CỦA TA
 
VietcagoNgày: We, 26.11.2014, 7:03 AM | Post # 11
Administrators
Bài viết: 260
Danh hiệu: 7
Đang: Offline
RUSSIAN CHANNEL M3U8

Code
#EXTM3U
#EXTINF:0,Kinoreys 1  

http://iptv.sat-elit.net/hls/101/index.m3u8

#EXTINF:0,Kinoreys 2  

http://iptv.sat-elit.net/hls/102/index.m3u8

#EXTINF:0,Kinoreys 3  

http://iptv.sat-elit.net/hls/103/index.m3u8

#EXTINF:0,Comedy TV  

http://iptv.sat-elit.net/hls/104/index.m3u8

#EXTINF:0,S TV  

http://iptv.sat-elit.net/hls/105/index.m3u8

#EXTINF:0,RBK TV  

http://iptv.sat-elit.net/hls/106/index.m3u8

#EXTINF:0,Ru TV  

http://iptv.sat-elit.net/hls/107/index.m3u8

#EXTINF:0,TiJi  

http://iptv.sat-elit.net/hls/108/index.m3u8

#EXTINF:0,Gulli  

http://iptv.sat-elit.net/hls/109/index.m3u8

#EXTINF:0,Kinoreys 4  

http://iptv.sat-elit.net/hls/110/index.m3u8

#EXTINF:0,Istoriya  

http://iptv.sat-elit.net/hls/111/index.m3u8

#EXTINF:0,5 Kanal  

http://iptv.sat-elit.net/hls/112/index.m3u8

#EXTINF:0,Mir  

http://iptv.sat-elit.net/hls/113/index.m3u8

#EXTINF:0,KomPravda  

http://iptv.sat-elit.net/hls/114/index.m3u8

#EXTINF:0,Kinoreys 5  

http://iptv.sat-elit.net/hls/115/index.m3u8

#EXTINF:0,Muz TV  

http://iptv.sat-elit.net/hls/116/index.m3u8

#EXTINF:0,Moya Planeta  

http://iptv.sat-elit.net/hls/117/index.m3u8

#EXTINF:0,Nauka 2.0  

http://iptv.sat-elit.net/hls/118/index.m3u8

#EXTINF:0,Outdoor  

http://iptv.sat-elit.net/hls/119/index.m3u8

#EXTINF:0,Rusong  

http://iptv.sat-elit.net/hls/120/index.m3u8

#EXTINF:0,Sovershenno Sekrento  

http://iptv.sat-elit.net/hls/121/index.m3u8

#EXTINF:0,TNT  

http://iptv.sat-elit.net/hls/502/index.m3u8

#EXTINF:0,Pyatnitsa!  

http://iptv.sat-elit.net/hls/503/index.m3u8

#EXTINF:0,Rossiya 1  

http://iptv.sat-elit.net/hls/504/index.m3u8

#EXTINF:0,Rossiya K  

http://iptv.sat-elit.net/hls/505/index.m3u8

#EXTINF:0,STS  

http://iptv.sat-elit.net/hls/506/index.m3u8

#EXTINF:0,Rossiya 24  

http://iptv.sat-elit.net/hls/507/index.m3u8

#EXTINF:0,TV3  

http://iptv.sat-elit.net/hls/508/index.m3u8

#EXTINF:0,Kino Soyuz  

http://iptv.sat-elit.net/hls/509/index.m3u8

#EXTINF:0,Bridge TV  

http://iptv.sat-elit.net/hls/122/index.m3u8

#EXTINF:0,NTV Sport  

http://iptv.sat-elit.net/hls/123/index.m3u8

#EXTINF:0,NTV Futbol  

http://iptv.sat-elit.net/hls/124/index.m3u8

#EXTINF:0,Primiera  

http://iptv.sat-elit.net/hls/125/index.m3u8

#EXTINF:0,Nashe Kino  

http://iptv.sat-elit.net/hls/126/index.m3u8

#EXTINF:0,Perviy  

http://iptv.sat-elit.net/hls/127/index.m3u8

#EXTINF:0,Ren TV  

http://iptv.sat-elit.net/hls/128/index.m3u8

#EXTINF:0,Pervuy HD  

http://iptv.sat-elit.net/hls/129/index.m3u8

#EXTINF:0,Kinohit  

http://iptv.sat-elit.net/hls/516/index.m3u8

#EXTINF:0,Nash Futbol  

http://iptv.sat-elit.net/hls/531/index.m3u8

#EXTINF:0,Nickelodeon  

http://iptv.sat-elit.net/hls/541/index.m3u8

#EXTINF:0,Disney  

http://iptv.sat-elit.net/hls/524/index.m3u8

#EXTINF:0,Amedia 2  

http://iptv.sat-elit.net/hls/510/index.m3u8

#EXTINF:0,24 DOC  

http://iptv.sat-elit.net/hls/512/index.m3u8

#EXTINF:0,Peretz  

http://iptv.sat-elit.net/hls/513/index.m3u8

#EXTINF:0,Domashniy  

http://iptv.sat-elit.net/hls/514/index.m3u8

#EXTINF:0,TNV Planeta  

http://iptv.sat-elit.net/hls/515/index.m3u8

#EXTINF:0,Nashe novoye kino  

http://iptv.sat-elit.net/hls/517/index.m3u8

#EXTINF:0,Life News  

http://iptv.sat-elit.net/hls/518/index.m3u8

#EXTINF:0,KHL  

http://iptv.sat-elit.net/hls/519/index.m3u8

#EXTINF:0,TVC  

http://iptv.sat-elit.net/hls/520/index.m3u8

#EXTINF:0,Kinoluks  

http://iptv.sat-elit.net/hls/521/index.m3u8

#EXTINF:0,SportHit  

http://iptv.sat-elit.net/hls/522/index.m3u8

#EXTINF:0,Moskva 24  

http://iptv.sat-elit.net/hls/523/index.m3u8

#EXTINF:0,Egoist  

http://iptv.sat-elit.net/hls/526/index.m3u8

#EXTINF:0,E!Russia  

http://iptv.sat-elit.net/hls/537/index.m3u8

#EXTINF:0,Avto 24  

http://iptv.sat-elit.net/hls/538/index.m3u8

#EXTINF:0,Eurosport 2  

http://iptv.sat-elit.net/hls/539/index.m3u8

#EXTINF:0,Bloomberg  

http://iptv.sat-elit.net/hls/540/index.m3u8

#EXTINF:0,Universal Channel  

http://iptv.sat-elit.net/hls/542/index.m3u8

#EXTINF:0,Detskiy mir  

http://iptv.sat-elit.net/hls/543/index.m3u8

#EXTINF:0,NTV Mir  

http://iptv.sat-elit.net/hls/544/index.m3u8

#EXTINF:0,NTV Tenis  

http://iptv.sat-elit.net/hls/528/index.m3u8

#EXTINF:0,NTV Basketbol  

http://iptv.sat-elit.net/hls/529/index.m3u8

#EXTINF:0,NTV Futbol 2  

http://iptv.sat-elit.net/hls/530/index.m3u8

#EXTINF:0,NTV Sport Souz  

http://iptv.sat-elit.net/hls/532/index.m3u8

#EXTINF:0,Russkiy Extrim  

http://iptv.sat-elit.net/hls/533/index.m3u8

#EXTINF:0,Rossia 2  

http://iptv.sat-elit.net/hls/535/index.m3u8


CỦA TA LÀ CỦA TA, CỦA NGƯỜI KHÁC PHẢI BIẾN THÀNH CỦA TA
 
VietcagoNgày: We, 26.11.2014, 7:12 AM | Post # 12
Administrators
Bài viết: 260
Danh hiệu: 7
Đang: Offline
CZECH & HUNGARY & SERBIA... CHANNEL

Code
#EXTINF:-1,Nova TV

http://176.62.8.39/stream/novatv/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,RTL Televizija

http://176.62.8.39/stream/rtl/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,RTL 2

http://176.62.8.39/stream/rtl2/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Doma TV

http://176.62.8.39/stream/domatv/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Pink

http://176.62.8.39/stream/pink/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Pink BIH

http://176.62.8.39/stream/pinkbih/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Pink 2

http://176.62.8.39/stream/pink2/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Pink Zabava

http://176.62.8.39/stream/pinkzabava/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Pink Extra

http://176.62.8.39/stream/pinkextra/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Pink Film

http://176.62.8.39/stream/pinkfilm/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Klasik TV

http://176.62.8.39/stream/klasiktv/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,FTV

http://176.62.8.39/stream/ftv/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,BHT 1

http://176.62.8.39/stream/bht1/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,TV 1

http://176.62.8.39/stream/tv1/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Prva TV

http://176.62.8.39/stream/prva/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Arena Sport 1 Hr

http://176.62.8.39/stream/arenasport1hr/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Arena Sport 2 Hr

http://176.62.8.39/stream/arenasport2hr/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Arena Sport 3 Hr

http://176.62.8.39/stream/arenasport3hr/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Arena Sport 4 Hr

http://176.62.8.39/stream/arenasport4hr/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Arena Sport 1 Sr

http://176.62.8.39/stream/arenasport1sr/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Arena Sport 2 Sr

http://176.62.8.39/stream/arenasport2sr/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Arena Sport 3 Sr

http://176.62.8.39/stream/arenasport3sr/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Arena Sport 4 Sr

http://176.62.8.39/stream/arenasport4sr/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Arena Sport 5 Sr

http://176.62.8.39/stream/arenasport5sr/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,SportKlub 1 HR

http://176.62.8.39/stream/sportklub1hr/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,SportKlub 2 HR

http://176.62.8.39/stream/sportklub2hr/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,SportKlub 3 HR

http://176.62.8.39/stream/sportklub3hr/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Hrt 1

http://176.62.8.39/stream/hrt1/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Hrt 2

http://176.62.8.39/stream/hrt2/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Hrt 3

http://176.62.8.39/stream/hrt3/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Hrt 4

http://176.62.8.39/stream/hrt4/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,History

http://176.62.8.39/stream/history/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,IDextra

http://176.62.8.39/stream/ID-extra/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,24 Kitchen

http://176.62.8.39/stream/24kitchen/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Golf Klub

http://176.62.8.39/stream/golfklub/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Eurosport 1

http://176.62.8.39/stream/eurosport1/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Eurosport 2

http://176.62.8.39/stream/eurosport2/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,HBO Adria

http://176.62.8.39/stream/hboadria/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,HBO Comedy

http://176.62.8.39/stream/hbocomedy/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Minimax

http://176.62.8.39/stream/Minimax/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Hayatovci

http://176.62.8.39/stream/Hayatovci/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Tlc

http://176.62.8.39/stream/Tlc/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Cinestar

http://176.62.8.39/stream/Cinestar/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Cinestar Action

http://176.62.8.39/stream/Cinestaraction/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,SciFi

http://176.62.8.39/stream/scifi/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Fox

http://176.62.8.39/stream/fox/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Fox Life

http://176.62.8.39/stream/foxlife/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Fox Crime

http://176.62.8.39/stream/foxcrime/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Axn

http://176.62.8.39/stream/axn/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Cinemax

http://176.62.8.39/stream/Cinemax/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Discovery

http://176.62.8.39/stream/discovery/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,National Geo.

http://176.62.8.39/stream/national/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Viasat Explorer

http://176.62.8.39/stream/viasatexplorer/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Viasat History

http://176.62.8.39/stream/viasathistory/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Viasat Nature

http://176.62.8.39/stream/viasatnature/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Animal Planet

http://176.62.8.39/stream/animalplanet/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,OBN

http://176.62.8.39/stream/obn/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Hayat BIH

http://176.62.8.39/stream/hayatbih/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,RTS 1

http://176.62.8.39/stream/rts1/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,RTS 2

http://176.62.8.39/stream/rts2/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Prva Plus

http://176.62.8.39/stream/prvaplus/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Nova RS

http://176.62.8.39/stream/novars/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,B92

http://176.62.8.39/stream/b92/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,RTRS

http://176.62.8.39/stream/rtrs/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Mlave Tv

http://176.62.8.39/stream/MlaveTv/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Face TV

http://176.62.8.39/stream/facetv/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,DM Sat

http://176.62.8.39/stream/dmsat/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Da Vinci Learning

http://176.62.8.39/stream/DaVinciLearning/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,BN Music

http://176.62.8.39/stream/bnmusic/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,BN sat

http://176.62.8.39/stream/bnsat/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,OTV Valentino

http://176.62.8.39/stream/otvvalentino/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Grand Tv

http://176.62.8.39/stream/grandtv/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Mezzo

http://176.62.8.39/stream/Mezzo/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,CMC

http://176.62.8.39/stream/cmc/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Pink Premium

http://176.62.8.39/stream/pinkpremium/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Pink Movie 2

http://176.62.8.39/stream/pinkmovie2/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Pink Movie 3

http://176.62.8.39/stream/pinkmovie3/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Pink Action 2

http://176.62.8.39/stream/pinkaction2/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Pink Action 3

http://176.62.8.39/stream/pinkaction3/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Pink Horor

http://176.62.8.39/stream/pinkhoror/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Pink Reality

http://176.62.8.39/stream/pinkreality/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Pink Folk

http://176.62.8.39/stream/pinkfolk/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Pink Live

http://176.62.8.39/stream/pinklive/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Hustler TV

http://176.62.8.39/stream/hustlertv/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Private Spice

http://176.62.8.39/stream/privatespice/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Atv

http://176.62.8.39/stream/atv/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,StarTV

http://176.62.8.39/stream/star/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Kanal 7

http://176.62.8.39/stream/kanal7/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Samanyolu

http://176.62.8.39/stream/samanyolu/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Kanal D

http://176.62.8.39/stream/KanalD/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Super Sport 1

http://176.62.8.39/stream/supersport1/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Super Sport 2

http://176.62.8.39/stream/supersport2/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Super Sport 3

http://176.62.8.39/stream/supersport3/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Super Sport 4

http://176.62.8.39/stream/supersport4/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Super Sport 5

http://176.62.8.39/stream/supersport5/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,TringSport1

http://176.62.8.39/stream/TringSport1/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Sky Sport 1

http://176.62.8.39/stream/skysport01/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Sky Sport 2

http://176.62.8.39/stream/skysport02/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Sky Bundesliga

http://176.62.8.39/stream/skybundes/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Sky Cinema

http://176.62.8.39/stream/skycinema/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Sky Cinema+1
http://176.62.8.39/stream/skycinema 1/exyu2014/2014tasexyu
#EXTINF:-1,Sky Cinema 24

http://176.62.8.39/stream/skycinema24/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Sky Comedy

http://176.62.8.39/stream/skycomedy/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,BeinSport1

http://176.62.8.39/stream/BeinSport1/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,BeinSport2

http://176.62.8.39/stream/BeinSport2/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,sportska_tv_test

http://176.62.8.39/stream/sportska_tv_test/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,cmc_test

http://176.62.8.39/stream/cmc_test/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,rtl_kockica_test

http://176.62.8.39/stream/rtl_kockica_test/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Tring Tring

http://176.62.8.39/stream/tringtring/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Jolly HD

http://176.62.8.39/stream/jollyhd/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Tring Super

http://176.62.8.39/stream/tringsuper/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Tring Max

http://176.62.8.39/stream/tringmax/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Tring Life

http://176.62.8.39/stream/tringlife/exyu2014/2014tasexyu


CỦA TA LÀ CỦA TA, CỦA NGƯỜI KHÁC PHẢI BIẾN THÀNH CỦA TA
 
VietcagoNgày: We, 26.11.2014, 7:17 AM | Post # 13
Administrators
Bài viết: 260
Danh hiệu: 7
Đang: Offline
SKY SPORTS 1 - 5

Code
#EXTINF:-1,Sky Sports 1
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmpe://46.246.124.26:1935/live/ playpath=sskys1  swfUrl=http://www.hdcast.org/j2/jwplayer.flash.swf pageUrl=http://www.hdcast.org/Vd?u#bt!25  live=1 token=#yw%tt#w@kku timeout=15

#EXTINF:-1,Sky Sports 2
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmpe://46.246.124.26:1935/live/ playpath=sskys2  swfUrl=http://www.hdcast.org/j2/jwplayer.flash.swf pageUrl=http://www.hdcast.org/Vd?u#bt!25  live=1 token=#yw%tt#w@kku timeout=15

#EXTINF:-1,Sky Sports 3
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmpe://46.246.124.26:1935/live/ playpath=sskys3  swfUrl=http://www.hdcast.org/j2/jwplayer.flash.swf pageUrl=http://www.hdcast.org/Vd?u#bt!25  live=1 token=#yw%tt#w@kku timeout=15

#EXTINF:-1,Sky Sports 4
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmpe://46.246.124.26:1935/live/ playpath=sskys4  swfUrl=http://www.hdcast.org/j2/jwplayer.flash.swf pageUrl=http://www.hdcast.org/Vd?u#bt!25  live=1 token=#yw%tt#w@kku timeout=15

#EXTINF:-1,Sky Sports 5
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmpe://46.246.124.26:1935/live/ playpath=sskys5  swfUrl=http://www.hdcast.org/j2/jwplayer.flash.swf pageUrl=http://www.hdcast.org/Vd?u#bt!25  live=1 token=#yw%tt#w@kku timeout=15


CỦA TA LÀ CỦA TA, CỦA NGƯỜI KHÁC PHẢI BIẾN THÀNH CỦA TA
 
VietcagoNgày: We, 26.11.2014, 7:26 AM | Post # 14
Administrators
Bài viết: 260
Danh hiệu: 7
Đang: Offline
PINK GREECE CHANNEL

Code
#EXTM3U
#EXTINF:-1,Pink Zabava
http://on108.setplex.net/fastv_2psh/PinkZabavaglobal_rly_greece_103/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,Pink Folk 2
http://on108.setplex.net/fastv_2psh/PinkFolk2global_rly_greece_103/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,Pink Folk 1
http://on108.setplex.net/fastv_2psh/PinkFolk1global_rly_greece_103/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,Pink Reality
http://on108.setplex.net/fastv_2psh/PinkRealityglobal_rly_greece_103/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,Pink Family
http://on108.setplex.net/fastv_2psh/PinkFamilyglobal_rly_greece_103/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,Pink Fashion
http://on108.setplex.net/fastv_2psh/PinkFashionglobal_rly_greece_103/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,Pink Pedia
http://on108.setplex.net/fastv_2psh/PinkPediaglobal_rly_greece_103/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,Pink Music 3
http://on108.setplex.net/fastv_2psh/PinkMusic3global_rly_greece_103/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,Pink Music 2
http://on108.setplex.net/fastv_2psh/PinkMusic2global_rly_greece_103/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,Pink Music
http://on108.setplex.net/fastv_2psh/PinkMusicglobal_rly_greece_103/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,Pink 3
http://on108.setplex.net/fastv_2psh/Pink3global_rly_greece_109/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,Pink Soap
http://on108.setplex.net/fastv_2psh/PinkSoapglobal_rly_greece_103/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,Pink Comedy
http://on108.setplex.net/fastv_2psh/PinkComedyglobal_rly_greece_103/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,Pink Reality
http://on108.setplex.net/fastv_2psh/PinkRealityglobal_rly_greece_103/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,Pink Horror
http://on108.setplex.net/fastv_2psh/PinkHorrorglobal_rly_greece_103/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,Pink Action 3
http://on108.setplex.net/fastv_2psh/PinkAction3global_rly_greece_109/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,Pink 2
http://on108.setplex.net/fastv_2psh/Pink2global_rly_greece_109/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,Pink 3
http://on108.setplex.net/fastv_2psh/Pink3global_rly_greece_109/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,Pink Premium
http://on108.setplex.net/fastv_2psh/PinkPremiumglobal_rly_greece_103/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,Pink Horror
http://on108.setplex.net/fastv_2psh/PinkHorrorglobal_rly_greece_103/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,Pink Action
http://on108.setplex.net/fastv_2psh/PinkActionglobal_rly_greece_109/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,Pink M
http://on108.setplex.net/fastv_2psh/PinkMglobal_rly_greece_109/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,Pink Action 2
http://on108.setplex.net/fastv_2psh/PinkAction2global_rly_greece_109/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,Pink Kids
http://on108.setplex.net/fastv_2psh/PinkKidsglobal_rly_greece_103/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,Pink Movies
http://on108.setplex.net/fastv_2psh/PinkMoviesglobal_rly_greece_109/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,Pink Movies 2
http://on108.setplex.net/fastv_2psh/PinkMovies2global_rly_greece_109/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,Pink Movies 3
http://on108.setplex.net/fastv_2psh/PinkMovies3global_rly_greece_109/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,Pink Movies 3
http://on108.setplex.net/fastv_2psh/PinkMovies3global_rly_greece_109/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,Pink World
http://on108.setplex.net/fastv_2psh/PinkWorldglobal_rly_greece_109/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,Pink 2
http://on108.setplex.net/fastv_2psh/Pink2global_rly_greece_109/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,Pink Action 2
http://on108.setplex.net/fastv_2psh/PinkAction2global_rly_greece_103/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,Pink Pedia
http://on108.setplex.net/fastv_2psh/PinkPediaglobal_rly_greece_103/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,Pink Live
http://on108.setplex.net/fastv_2psh/PinkLiveglobal_rly_greece_103/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,Pink Comedy
http://on108.setplex.net/fastv_2psh/PinkComedyglobal_rly_greece_103/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,Pink Soap
http://on108.setplex.net/fastv_2psh/PinkSoapglobal_rly_greece_103/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,Pink 3
http://on108.setplex.net/fastv_2psh/Pink3global_rly_greece_109/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,Pink Music
http://on108.setplex.net/fastv_2psh/PinkMusicglobal_rly_greece_103/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,Pink M
http://on108.setplex.net/fastv_2psh/PinkMglobal_rly_greece_109/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,Pink Music 3
http://on108.setplex.net/fastv_2psh/PinkMusic3global_rly_greece_103/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,Pink Kids
http://on108.setplex.net/fastv_2psh/PinkKidsglobal_rly_greece_103/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,Pink Fashion
http://on108.setplex.net/fastv_2psh/PinkFashionglobal_rly_greece_103/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,Pink Family
http://on108.setplex.net/fastv_2psh/PinkFamilyglobal_rly_greece_103/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,Pink Reality
http://on108.setplex.net/fastv_2psh/PinkRealityglobal_rly_greece_103/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,Pink Folk 1
http://on108.setplex.net/fastv_2psh/PinkFolk1global_rly_greece_103/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,Pink Folk 2
http://on108.setplex.net/fastv_2psh/PinkFolk2global_rly_greece_103/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,Pink Live
http://on108.setplex.net/fastv_2psh/PinkLiveglobal_rly_greece_103/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,Pink Music 2
http://on108.setplex.net/fastv_2psh/PinkMusic2global_rly_greece_103/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,Pink Action 3
http://on108.setplex.net/fastv_2psh/PinkAction3global_rly_greece_109/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,Pink 3
http://on108.setplex.net/fastv_2psh/Pink3global_rly_greece_109/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,Pink Premium
http://on108.setplex.net/fastv_2psh/PinkPremiumglobal_rly_greece_103/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,Pink Horror
http://on108.setplex.net/fastv_2psh/PinkHorrorglobal_rly_greece_103/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,Pink Action
http://on108.setplex.net/fastv_2psh/PinkActionglobal_rly_greece_109/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,Pink Reality
http://on108.setplex.net/fastv_2psh/PinkRealityglobal_rly_greece_103/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,Pink Action 2
http://on108.setplex.net/fastv_2psh/PinkAction2global_rly_greece_109/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,Pink Horror
http://on108.setplex.net/fastv_2psh/PinkHorrorglobal_rly_greece_103/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,Pink Movies
http://on108.setplex.net/fastv_2psh/PinkMoviesglobal_rly_greece_109/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,Pink Movies 2
http://on108.setplex.net/fastv_2psh/PinkMovies2global_rly_greece_109/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,Pink Movies 3
http://on108.setplex.net/fastv_2psh/PinkMovies3global_rly_greece_109/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,Pink Movies 3
http://on108.setplex.net/fastv_2psh/PinkMovies3global_rly_greece_109/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,Pink World
http://on108.setplex.net/fastv_2psh/PinkWorldglobal_rly_greece_109/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,Pink Zabava
http://on108.setplex.net/fastv_2psh/PinkZabavaglobal_rly_greece_103/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,Pink Action 2
http://on108.setplex.net/fastv_2psh/PinkAction2global_rly_greece_103/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,Pink
http://on108.setplex.net/fastv_2psh/Pinkglobal_rly_greece_109/playlist.m3u8


CỦA TA LÀ CỦA TA, CỦA NGƯỜI KHÁC PHẢI BIẾN THÀNH CỦA TA
 
VietcagoNgày: We, 26.11.2014, 7:40 AM | Post # 15
Administrators
Bài viết: 260
Danh hiệu: 7
Đang: Offline
SPORT TV 1,2,3,4 PORTUGAL

Code
#EXTINF:-1,SPORTTV 1
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmpe://5.153.233.106:443/share/ playpath=live1-rbi6c swfUrl=http://sharecast.to/player/player20.swf live=1 pageUrl=http://sharecast.to/
#EXTINF:-1,SPORTTV 2
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmpe://5.153.233.106:443/share/ playpath=live2-bipmr swfUrl=http://sharecast.to/player/player20.swf live=1 pageUrl=http://sharecast.to/
#EXTINF:-1,SPORTTV 3
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmpe://5.153.233.106:443/share/ playpath=live3-qszlx swfUrl=http://sharecast.to/player/player20.swf live=1 timeout=10 pageUrl=http://sharecast.to/
#EXTINF:-1,SPORTTV 4
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmpe://5.153.233.106:443/share/ playpath=live4-w04by swfUrl=http://sharecast.to/player/player20.swf live=1 pageUrl=http://sharecast.to/


CỦA TA LÀ CỦA TA, CỦA NGƯỜI KHÁC PHẢI BIẾN THÀNH CỦA TA
 
Diễn đàn » Phần mềm - Tư liệu » IPTV streaming » TV online stream » World TV Channel Streaming (Topic chia sẻ nguồn TV online)
  • Page 1 of 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
Search: